Devino Patron!

Crihana Veche

Sat, reşedinţă de comună în raionul. Cahul, situat pe partea stângă a văii râului Prut, la 7 km S de or. Cahul.

Crihana Veche
Săpături arheologice la Crihana Veche. Foto: www.flickr.com/bioarchaeoheritage

 

Coord. geogr.: 45º51' lat. N, 28º11' long. E. Suprafaţa: 85,7 km2.  Gosp. ind.: 300. Populaţia: 4193 loc. (2003). Biserica Sf. Mucenic Teodor Tiron (1900). Etimologia toponimului: Cărhana < antrop. Cărhan (Cârhan) + formantul -a, prin metateză în prima silabă. Eronată etim. cherhana „aşezare vremelnică a pescarilor”.

 Menţiuni documentare: 1502. Valea Cărhanii, Gârla Cărhănii, locuri în hotarul satului. 1772. Cârhana, sat în ţin. Greceni, 59 ogrăzi, proprietar de moşie paharnicul Vasile Russet. 1774. Cârhana, sat în ţin. Greceni, 115 case, 67 birnici şi 48 rufeturi. 1817. Sat în hotar cu moşiile Frumoasa şi Roşu, al căror proprietar este consilierul colegial Ioan Balş, având 15350 fălci de pământ, inclusiv 500 fălci de fâneaţă, 300 fălci de luncă cu lozie, 2500 fălci de baltă. 1861. Crihana, sat în jud. Cahul, 110 case, 112 familii, biserică. 1870. Sat în jud. Ismail, 151 case, 708 loc., şcoală publică, biserică, 4926 des. de pământ, 140 cai, 465 vite, 1880 oi, mori de vânt, livezi. 1897. 1271 loc., 646 bărbaţi şi 625 femei. 1900. La Crihana a stăpânit părţi de moşie Dimitrie Crăciunescu (1840-1908), descendent al familiei de boieri Crăciunescu, emigranţi din Craiova, jurist, publicist, deputat în Parlamentul României, prefect al jud. Cahul. 1918. Sat în jud. Cahul, 452 loc. sunt împroprietăriţi cu 2483 ha de pământ la reforma agrară din 1918-1924. 1922. 368 clădiri, 1800 loc., şcoală primară, poştă rurală, post telefonic, gospodărie boierească, moară cu aburi, băcănii. 1930. Sat în jud. Cahul, pls. Ioan-Voievod, 2101 loc., dintre care 1996 români. 1959. Sat în rn. Cahul, 2469 loc. în 1959 şi 3168 loc. în 1970. 1979. 3737 loc. în 1979 şi 4124 loc. în 1989. 1994. 1296 gosp. ind., 4416 loc., 4203 ha terenuri agricole, unităţi de prestări servicii, ambulatoriu, şcoală, casă de cultură, bibliotecă, oficiu de telecomunicaţii. 2005. Crihana Veche, comună, rn. Cahul. Populaţia – 4550 loc. Suprafaţa totală a comunei – 8573 ha, dintre care: arabil – 3559 ha, vii – 280 ha, livezi – 70 ha, păduri -724 ha. Asociaţii de gospodării ţărăneşti,  întreprinderi individuale, pepenieră piscicolă (cu o productivitate de 400-600 tone anual). Liceul teoretic “Mihai Eminescu”, şcoală auxiliară, grădiniţă de copii, casă de cultură, bibliotecă, oficiu poştal, magazine.

Nume de locuri din hotarul comunei: Baraghina, Barcul lui Duia, Bălacea, Bulbucul, Curcăria, Dracile, Foltanele, Hidrariul, Iezerul, Motranul, Movila Săpată, Răcariul, Sonile, Surda, Zăvoiul.

Nume de familie: Acriş, Antohi, Armanu, Bantuş, Banu, Barbălată, Bezman, Bogdan, Botoşanu, Braşoveanu, Budeanu, Bujoreanu, Carastan, Chebac, Chiosa, Chiriac, Chiricuţă, Constantinescu, Crăciun, Creţu, Cristea, Dănălache, Dogaru, Domnescu, Flioştor, Florea, Fulger, Gaivaz, Gheţiu, Gorea, Grăcioiu, Greţu, Hâncu, Lazăr, Matcaş, Musteaţă, Neculiţă, Olteanu, Papana, Răileanu, Saghin, Stângă, Tătaru, Toderiţă, Tronciu, Unciuc, Vâlcu, Vârlan, Zaporojanu, Zgârcibabă.

Personalităţi: Nicolae Matcaş (n. 1940), lingvist, doctor în filologie, profesor universitar, şef de catedră la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, ex- Ministru al Educaţiei şi Ştiinţei (1990-1994). Autor de lucrări ştiinţifice (monografii, dicţionare, manuale); Vlad Cubreacov (n. 1965), publicist, om politic, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Emil Gaju (n. 1957), actor, regizor, pedagog. Maestru în Artă.

Profesor Anatol EREMIA, revista NATURA, octombrie 2012

Susține Natura.md: Devino Patron!