Despre Revista Natura

Directorul / Administratorul Publicației Periodice „NATURA” – Alecu Reniţă

Periodicitate: Apare o dată pe lună

Scurt istoric: Revista „NATURA”


Fondată în 1990, (serie nouă din mai 1994), apare de atunci și până în prezent fără întrerupere. Este o revistă independentă, color, editată la Chișinău, în 16 pagini (20-24 pagini când sunt ediții speciale), format A3, cu apariție lunară, difuzată prin abonamente în R. Moldova, România și oriunde în lume.

În R. Moldova, „Natura” este singura publicație de mediu, educație ecologică și turism. Din totalul de abonamente, evaluările redacției indică un număr aproximativ de 50-65 mii de cititori.

Ca o recunoaștere a utilității publice și a impactului informațional-educativ deosebit, revista „Natura” a fost abilitată să reprezinte din anul 1995 până în 2005 centrul „Naturopa” al Consiliului Europei în R. Moldova.

Deține premiile Asociației Scriitorilor de Turism din România și Asociației Naționale de Turism din R. Moldova.

Revista „Natura” a organizat campanii de presă și a susținut informațional:
· expedițiile internaționale pe râurile Nistru și Prut;
· campanii de presă pentru salvarea pădurilor basarabene și conferirea unui statut special ecologic fondului forestier național;
· pledoarii în favoarea extinderii ariilor protejate și transformarea în rezervații naturale a valorilor din patrimoniul natural al Moldovei;
· participarea directă și susținerea campaniilor de presă pentru salvarea bijuteriilor naturale „Saharna" și „Stânca Mare", legiferarea lor ca valori ale tezaurului național;
· acțiunile cu o largă participare și rezonanță publică „Arborele", „Un arbore pentru dăinuirea noastră", „N-ai sădit un pom pe lume, n-ai trăit și nu ai nume";
· mediatizarea Strategiilor de mediu, biodiversitate, turism și dezvoltare durabilă, a activităților organismelor internaționale în Moldova.

Obiective strategice:
· Ecologie, Turism, Cultură, Societate Civilă, Integrare Europeană;
· Accesul la informație;
· Furnizarea și distribuirea informației;
· Asigurarea accesului la o tribună liberă pentru toți cetățenii care doresc să contribuie la edificarea unei societăți deschise, democratice;
· Mediu și sănătate;
· Prin informație – spre ecologizarea sistemului de instruire și educație, spre ecologizarea conștiinței umane;
· Promovarea patrimoniului natural și cultural, a locurilor pitorești cu potențial ecoturistic.

Colegiul redacțional:

Alecu Reniță (redactor-șef), 

Silvia Strătilă (redactor-coordonator),  

Petru Pascaru (designer),

Paraschiva Mămăligă (secretar), 

Ionel Căpiță, Lilia Curchi, Anatol Eremia, Sorenela Reniță, Liviu Petrina (România),

Teodor Buzu (Cehia), Ippolito Leca (Statele Baltice), Gheorghe Budeanu, Silvia Ursul,

Aurelian Silvestru, Sânziana Pop (săptămânalul „Formula AS”),

Mihai Ogrinji (revista „România Pitorească”), Galina Vieru, artist plastic,

Grigore Tinică (profesor, doctor, Iași),

Dinu Rusu, Ioana Bobână. 

Adresa redacției:

str. S. Lazo, nr.13, or. Chișinău, 2004, Moldova
tel./fax: 23-71-49 
E-mail: [email protected]

Pagina WEB: http//www.natura.md

Facebook.com/Natura.md