Devino Patron!

Mihai Ogrinji: fratele din dreapta Prutului

Mihai Ogrinji: fratele din dreapta Prutului

Mihai Ogrinji face parte din acei oameni rari, care, prin felul lor de a fi, își derulează viața și în alte dimensiuni decât cele obișnuite: cu sau fără voia lor, ei se zidesc în temelii și asigură continuitate organismelor etnice, nepieritoare.

Atins de lumina și puterea cuvântului, Mihai Ogrinji a dat sclipire și viață la sute și mii de articole, care, luate împreună, dau contur universului său interior și hărții spirituale modelate și extinse de la o vârstă la alta. Între marile sale frământări existențiale, când își căuta rostul și destinul, dominanta tuturor căutărilor a fost și a rămas ROMÂNIA, Sufletul și Istoria Neamului Românesc. Tot ce a cutezat să facă Mihai Ogrinji în viața sa, sub o formă sau alta, poartă însemnele legăturii organice cu Limba Română, cu pământul natal și cultura poporului, din care își trage rădăcinile și seva.

Dunărea cu delta ei fabuloasă, Nistrul cu cetățile-străjeri de frontieră, Carpații încărcați de frumuseți, legende și duhul strămoșilor, Marea Neagră ca o fereastră albastră spre orizonturile planetei, codrii seculari în freamăt cu veșnicia, șesurile și câmpiile învălurate de grâne și rod,  străvechile vetre românești ca icoane și grădini paradisiace, neamul ca o rugăciune și filă sacră de biblie – toate sunt sfinte pentru Mihai Ogrinji, el adunându-le cu pasiune și dragoste, de decenii, în revista „România Pitorească”.

Anii vor curge mai repede decât apele din munți, clepsidrele nu vor mai avea nisip să oprească fuga timpului, calendarele noi vor avea o altă numărătoare, dar oricât de necunoscute vor fi secolele ce urmează să vină, temeliile neamului vor rămâne de-a pururi, dând aripi de zbor și veșnicie generațiilor de mâine. Acolo, arheologii viitorului, asistați de roboți și scanere, vor descoperi pe una dintre pietrele de temelie, caligrafiat cu litere din secolele XX și XXI – zvâcnirea de suflet cu numele „România Pitorească”.

Am opri o pasăre din cântul ei de vrajă, dacă nu am spune că pentru Mihai Ogrinji reîntregirea Țării înseamnă datorie de fiu, iar prin tot ce a făcut și face contribuie la apropierea între frați, la transformarea Prutului într-un râu intern al neamului românesc. Cam de un sfert de veac, Mihai Ogrinji este colaborator și membru al colegiului redacțional al revistei „NATURA” de la Chișinău, a avut pagini întregi de promovare a patrimoniului românesc, a străbătut cu roata și pasul Basarabia, Bucovina, Maramureșul, Cadrilaterul, a aprins în sufletul a sute de români scânteia de a se înfrăți cu frații lor înstrăinați, a purtat, ca un Moise modern, jurnaliștii și scriitorii de turism din Țară, în vetrele românești aflate sub administrații străine, a dăruit mii și mii de cărți în comunitățile, care își păstrau sau își redescopereau identitatea românească, a scris și scrie cu durere și dragoste despre românii de acasă, din vetrele istorice, de pretutindeni.

La acest început de înviere a naturii aducem, din partea Basarabiei românești și a colegilor de la revista „NATURA” din Chișinău, un cuvânt de mulțumire și recunoștință fratelui nostru din dreapta
Prutului, dorindu-i multă sănătate și mulți, mulți ani în România reîntregită!

Alecu RENIȚĂ
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 363

Susține Natura.md: Devino Patron!