Devino Patron!

Zona Ramsar „Nistrul de Jos”: mai cunoscută, mai apreciată

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” a fost promovată în localităţile din raionului Ştefan Vodă. Un proiect desfăşurat de Mişcarea Ecologistă Ştefan Vodă, pe durata anului 2020, a avut scopul de a informa şi conștientiza populaţia, pentru micşorarea impactului negativ asupra patrimoniului natural.

Zona Ramsar „Nistrul de Jos”: mai cunoscută, mai apreciată
Flash mob al elevilor Liceului Teoretic Ştefan Vodă

Proiectul „Valorificăm patrimoniul natural „Nistrul de Jos” prin informare, educare, vizitare!” a avut mai multe componente. Acesta s-a bazat pe informarea şi sensibilizarea cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, despre biodiversitatea Nistrului Inferior. Apoi, a pus accent pe implicarea localnicilor în argumentarea caracterului special al Zonei Ramsar şi dezvoltarea capacităților promotorilor valorilor naturale locale. Prin proiect s-a contribuit şi la sporirea atitudini responsabile şi conştiente a tinerilor şi a localnicilor faţă de mediu. Şi, nu în ultimul rând, a avut loc întărirea capacitaților mini muzeelor verzi din zonă.


Implicarea tinerilor…
Tinerii din mai multe localităţi de pe Nistru au intrat în competiţie, pentru ca prin fotografii şi desen să arate splendoarea fluviului. Elevii claselor primare, gimnaziale şi liceale au fost încurajaţi să redea locurile natale prin povestiri auzite de la bunei, prin descrierea diverselor activităţi cultural-artistice specifice localităţii, precum şi să surprindă peisaje, flora şi fauna localităților natale. Au fost acordate 16 premii şi menţiuni, iar câştigătorii au fost felicitaţi în cadrul Conferinței de evaluare a proiectului.

Elevii au fost activi şi la evenimentele dedicate mediului. Ei au participat la ore ecologice, dezbateri, concursuri, acţiuni de salubrizare şi plantare prilejuite de Ziuele Mondiale tematice - a Zonelor Umede, Apelor, Biodiversitatii. La fel, elevii au fost de acord să participe la un flash mob desfăşurat concomitent în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din Zona Ramsar. În acest mod,  tinerii au atras atenţia la necesitatea protecţiei patrimoniului natural pentru ziua de azi şi pentru următoarele generaţii.


Flashmob al elevilor din localitatea Olănești.


 

…şi a localnicilor
Pe durata proiectului o atenţie sporită s-a acordat şi componentei de identificare a zonelor remarcabile ale localităţilor din regiunea pilot. Astfel, cu implicarea localnicilor din 13 sate nistrene, au fost colectate povestioare, legende, date despre însemnătatea locurilor naturale pentru băştinaşi, drumuri cu staţii vechi care prezintă interes turistic (mozaică). Ca rezultat, au fost elaborate un studiu şi o hartă turistică a celor 13 localităţi din Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.


Una din ședințele efectuate în cadrul proiectului.


Din grijă pentru Nistru
O serie de seminare pentru promovarea educaţiei ecologice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” au fost organizate de echipa de proiect. Instruirile s-au adresat profesorilor, bibliotecarilor, tinerilor şi altor persoane interesate din localităţile amplasate în zona respectivă în raioanele Ştefan Vodă şi Căuşeni.

Ne-am propus să impulsionăm folosirea în practică a principalelor forme de consultanţă, informare şi educaţie eco-turistică pentru a obţine o atitudine responsabilă şi conştientă a tinerilor şi a localnicilor faţă de mediul înconjurător. Fiecare seminar a fost constituit din sesiuni de informare şi practice. Astfel, un număr de 35 de participanţi şi-au îmbunătăţit şi consolidat cunoştinţele privind protecţia mediului la nivel local. Majoritatea participanţilor au fost activi şi au manifestat entuziasm. Eu au recunoscut că o serie de informaţii au fost absolut noi, că asemenea instruiri trebuie continuate, pentru a facilita colaborarea la nivel local”, a menţionat Tatiana Marin, preşedinta Mişcării Ecologiste Ştefan Vodă .

De asemenea, participanţilor le-au fost oferite informaţii despre istoricul şi traseele turistice care vor fi create în arealul „Nistrul de Jos”.


Vizite în teren.


Trasee în Zona Ramsar
Un număr de 15 tineri ghizi de muzeu au participat la o instruire dedicată interpretării naturii şi etnologiei locale. Aceasta activitate va da posibilitate ca elevii şi tinerii să devină ghizi pentru vizitatori locali, cât şi pentru turiști. Pentru a testa misiune de ghidaj, tinerii, dar şi vârstnicii au fost în două vizite de studiu. Traseul a inclus: vizitarea monumentelor naturii Râpa lui Albu, Râpa de Piatra, Mlaştina Togai, stejarii seculari Olăneşti, Nistrul Chior, parcul Leuntea şi Înălţimea Lomachin din Zona Ramsar.

În timpul excursiilor au fost colectate şi exponate ( fosile, cioburi, plante erbariu), care au completat colecţia de exponate naturiste ale mini muzeelor verzi din zonă. Acestea sunt, de asemenea, instrumente importante de educaţie şi promovare a turismului ecologic, sunt de părere mebrii proiectului „Valorificăm patrimoniul natural „Nistrul de Jos” prin informare, educare, vizitare!”.

Vizita de studiu în zona Ramsar, din august curent, a fost probabil una din cea mai faine expediţii la care am luat parte. Punctele turistice alese, instruirile din program, oamenii frumoşi şi experţii profesionişti sunt printre puţinele complimente prin care aş putea să caracterizez activitatea. Am vizitat locuri interesante, am învăţat că frumosul este în fiecare comunitate, trebuie doar să privim un pic în jur. Am aflat că la Chiţcani se află cel mai înalt punct geozedic din ţară. Gradina Turcească şi Înalţimea Lomachin sunt locuri de unde putem admira frumusețea naturii şi descoperi din tainele ce le păstrează. Am vizitat muzee etnografice, toate pline de poveşti”, a remarcat cu entuziasm Alexandru Corceac, elev din satul Talmaza, Ştefan Vodă.


Explorarea traseelor.

 

Lilia CURCHI

Articol realizat în cadrul proiectului „Valorificăm patrimoniul natural „Nistrul de Jos” prin informare, educare, vizitare!”, implementat de AO Mișcarea Ecologistă Ştefan Vodă, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului din R. Moldova, Direcția Cultură, Tineret, Sport şi Turism Ştefan Vodă, Direcția Educație Ştefan Vodă, în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de AO EcoContact, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale donatorului.

Susține Natura.md: Devino Patron!