Devino Patron!

Arderea anvelopelor uzate a fost permisă. Doar după ce nu mai pot fi reciclate

Legea deșeurilor nu mai conține alineatul 12 din articolul 17 care interzicea arderea anvelopelor uzate, întregi sau tăiate. După o îndelungă dezbatere în societate, scrisori deschise, declarații, flash mob-uri, intimidări ale membrilor societății civile și mass-media, modificările au fost aprobate de Parlament.

Arderea anvelopelor uzate a fost permisă. Doar după ce nu mai pot fi reciclate

Ce fel de anvelope vor putea fi incinerate sau coincinerate

Legea deșeurilor prevede o ierarhie a deșeurilor, așa cum este indicat în articolul 3. În primul rând, se optează pentru prevenirea formării deșeurilor, astfel că orice activitate am avea, să ne gândim cum acționăm pentru a nu genera deșeuri sau a minimiza formarea acestora. În al doilea rând, ajungem la reutilizarea obiectelor. Al treilea pas este reciclarea, ori de câte ori tehnologic acel obiect poate fi supus reciclării. Și abia ceea ce nu mai poate fi reciclat, poate fi valorificat, inclusiv energetic – altfel spus, ars. Ultima etapă este eliminarea, în spații autorizate. 

În tabelul de divergențe disponibil pe pagina web a Parlamentului, deputata Ina Coșeru, una dintre autoarele inițiativei legislative, spune că în cazul anvelopelor, „valorificarea termică și energetică este ultima treaptă din ierarhie, ca soluție pentru acele categorii de deșeuri care nu mai pot fi valorificate prin alte metode, dar prezintă interes energetic”. Respectiv, înțelegem că vor ajunge a fi incinerate deșeurile de anvelope care nu mai pot fi reșapate (reutilizate) și reciclate. Această precizare a fost făcută și la ultima consultare cu membrii societății civile, desfășurată la Parlament în data de 21 iunie. De asemenea, condițiile de gestionare a deșeurilor de anvelope vor fi reglementate de Guvern, prin Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate. Regulamentul, aflat în etapa de consultare, prevede că producătorii de anvelope, care vor aduce în Republica Moldova cauciucuri noi sau uzate, vor trebui să se ocupe de colectarea și reciclarea acestora. De asemenea, persoanele fizice care dețin automobile și au anvelope uzate vor trebui să le predea agenților economici care se ocupă de colectarea sau reciclarea cauciucurilor.

 

În ce condiții poate avea loc incinerarea sau coincinerarea 

Nu s-a operat nicio modificare la condițiile deja existente de incinerare sau coincinerare în Legea deșeurilor. Astfel, instalațiile de incinerare și de coincinerare a deșeurilor includ, potrivit articolului 17 (3):

a) toate liniile de incinerare sau de coincinerare;

b) instalațiile de recepție, de stocare și de tratare prealabilă a deșeurilor existente pe amplasament;

c) sistemele de alimentare cu deșeuri, combustibil și aer;

d) cazanele;

e) instalațiile de tratare a gazelor reziduale;

f) instalațiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor și a apelor uzate;

g) coșurile de fum cu filtru;

h) aparatele și sistemele de control ale operațiunilor de incinerare sau de coincinerare;

i) aparatele și sistemele de înregistrare și monitorizare a condițiilor de incinerare sau de coincinerare.

  

Ce garanții privind mediul și sănătatea aveam

Anterior adoptării în Parlament, membrii societății civile de mediu au solicitat expres, printr-o declarație adresată Parlamentului, să amâne adoptarea noilor modificări la Legea privind deșeurile, care va permite incinerarea anvelopelor. În Declarația semnată de 34 de ONG-uri, membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, se cerea monitorizarea obligatorie a emisiilor de gaze emanate prin arderea deșeurilor, printr-un monitoring automatizat. 

După lansarea Declarației și discuțiile cu societatea civilă în Parlament și la Ministerul Mediului, a fost aprobată în lectură finală Legea calității aerului atmosferic, care introduce reglementări privind crearea unui sistem național de monitorizare a aerului, pentru obținerea datelor veridice privind nivelul de poluare la nivel național. 

Legea deșeurilor stipulează că gestionarea deşeurilor se realizează prin metode şi procedee ce nu poluează mediul şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei, iar autorităţile competente, conform prezentei legi, controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:

a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, floră şi faună;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

Cât de mult va fi respectată legea în cazul incinerării și coincinerării deșeurilor, de orice tip, inclusiv anvelope – rămâne o întrebare retorică. Cert este că fără un control strict din partea statului, riscurile de mediu și sănătate sunt iminente. 

 

Înțelegem definițiile

Le vom auzi mai des, așa că ar fi bine să înțelegem definițiile. Potrivit legii deșeurilor, art. 17 (2), avem două tipuri de instalații - instalație de incinerare a deșeurilor și instalație de coincinerare a deșeurilor. 

Instalația de incinerare a deșeurilor prezintă orice unitate tehnică staționară sau mobilă și echipament destinate tratării termice a deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate în urma combustiei, prin incinerarea prin oxidare, precum și prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele rezultate în procesul tratării să fie incinerate ulterior.

Instalația de coincinerare a deșeurilor prezintă orice unitate tehnică staționară sau mobilă al cărei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale și care utilizează deșeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deșeurile sunt tratate termic în vederea eliminării lor prin incinerarea prin oxidare, precum și prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele care rezultă în urma tratării să fie incinerate ulterior.

 

Lilia CURCHI

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 365

 

 

Articol realizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, cu sprijinul financiar al Suediei. 
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Suediei.

 

Susține Natura.md: Devino Patron!