Devino Patron!

Împreună pentru un mediu curat și sănătos!

Recent, Președinta Republicii Moldova doamna Maia Sandu a semnat un decret cu privire la demararea unei campanii cu genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră" cu scopul de a planta mai mulți arbori, pentru înverzirea localităților care au avut de suferit de pe urma acțiunilor nechibzuite a oamenilor.

Împreună pentru un mediu curat și sănătos!
Foto: Colța Teoctista

Mai multe localități au fost receptive către acest îndemn și deschise de a participa la un astfel de eveniment important, printre care și comuna Cărpineni. Astfel, în data de 13 noiembrie, începând cu orele 10:00, mai mulți tineri interesați direct de problemele de mediu și aspectul ecologic al localității s-au alăturat pentru a participa la procesul de construcție a unui viitor curat din punct de vedere ecologic pentru noi, dar și pentru generațiile următoare.

Printre atâțea tineri energici și cu inițiativă s-au regăsit și copii mici alături de părinții lor, care s-au implicat nemijlocit în acest act de voluntariat, ce nemijlocit ne va asigura posibilitatea de a inspira un aer mai puțin poluat.


Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare şi iarbă
Copiii din Cărpineni participă la plantare. Foto: Colța Teoctista

Tonul acestei activități a fost asigurat de către trei asociații obștești, care la final au vorbit despre cât de important este să fim conștienți de poluarea mediului și care pot fi consecințele.


Ar putea fi o imagine cu 12 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac
Discuții colective la final de plantare. Foto: Colța Teoctista

Domnul Gheorghe Furdui, consilier local, co-organizatorul acestei acțiuni, a decis să participe atât de activ, cu această inițiativă de înverzire a localității, deoarece citez: "Cărpineni este un sat mare, cu o suprafață imensă pentru un sat tipic moldovenesc, cu un relief deluros care provoacă denivelări, alunecări și eroziuni de terenuri, cu un ecosistem aproape distrus. Cele câteva sute de puieți plantate în cadrul Zilei înverzirii Plaiului de către cele trei asociații obștești constituie doar o picătură din ceea ce urmează de făcut. Moșia cărpinenilor are nevoie imperios de câteva sute de astfel de fâșii (reconstituite, plantate de la zero, proiectate implementate e.t.c.), altfel riscăm un dezastru ecologic pe valea Lăpușniței."

 

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană, în aer liber şi copac
Gheorghe Furdui, consilier local și co-organizator al acțiunii de plantare. Foto: Colța Teoctista

Domnul Arapan Alexandru, reprezentant al AO „Lăpușnița Ecoterra", co-organizator și coordonator al unui proiect de ordin ecologic implementat în localitate, a ținut să menționeze că se vor mai organiza astfel de activități și în alte domenii, precum amenajarea de terenuri de joacă, separarea gunoiului menajer, eliminarea gunoiștelor neautorizate și multe altele pe care și le propune această echipă.


Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac
În localitatea Cărpineni vor urma și alte activirăți de ordin ecologic, grație colaborării între administrația locală și asociațiile obștești. Foto: Colța Teoctista

Această acțiune de înverzire și implicit salubrizare a teritoriului adiacent a fost supravegheată de către profesorul universitar al Universității Agrare din Republica Moldova, domnul Vitalie Gulca, doctor în științe agricole. El a asigurat o bună desfășurare a activității și s-a implicat cu sufletul și acțiuni concrete, oferind sugestii, făcând două vizite în localitate înainte de această zi și inclusiv, colectând deșeurile și plantând pomi.

Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, persoane în picioare, cer, iarbă şi copac
Tinerii din satul Cărpineni au contribuit la lichidarea a două gunoiști neautorizate din localitate. Foto: Colța Teoctista


Pentru sporirea procesului de plantare a arborilor s-au oferit să ajute și carabinierii din cadrul Batalionului cu Destinație Specială „ Scorpion".


Ar putea fi o imagine cu 11 persoane, persoane în picioare şi în aer liber
Carabinierii au pus umărul la activitatea colectivă de plantare. Foto: Colța Teoctista

Nu am putut să ezit și să plec fără a planta și eu la rândul meu câțiva arbori, fiindcă acesta este viitorul nostru și doar de noi depinde dacă vom trăi având la dispoziție resursele necesare de viață atât pentru noi, cât și pentru urmașii noștri sau le vom epuiza distrugând speranțele la o planetă verde!


Ar putea fi o imagine cu 1 persoană, stând în picioare şi iarbă
Plantând puieți și colectând deșeuri. Foto: Colța Teoctista

În cadrul zilei respective, în localitatea Cărpineni au fost plantați în jur de 400 de arbori. Pe lângă acțiunea de plantare a pomilor, organizatorii au ținut cont și de salubrizarea a două zone din preajmă, împădurite, care reprezintă un alt aspect important și dureros la momentul actual. În urma acțiunii au fost colectați câțiva zeci de saci cu gunoi din zonele respective.


Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare şi iarbă
În localitatea Cărpineni au fost plantați în jur de 400 de arbori într-o singură zi. Foto: Colța Teoctista

Natura pătimește zilnic în urma acțiunilor omului. Omul este sculptorul naturii și doar de el depinde cum va arăta această sculptură în final. Este o mare responsabilitate ce mediu de trai oferim urmașilor noștri. Să nu ne limităm doar la ziua de azi epuizând toate resursele necesare pentru existența omenirii, ci să implementăm tehnici pentru o dezvoltare durabilă. Munca depusă în ziua de 13 noiembrie trebuie să fie o zi crucială care să inspire și alte persoane să organizeze astfel de evenimente periodic. Până nu vom conștientiza importanța naturii în existența noastră ca oameni, nu vom putea mobiliza oamenii spre o gândire corectă și ecologică și către acțiuni și implicare!


Ar putea fi o imagine cu 14 persoane, persoane în picioare, copac şi iarbă
Participanții la acțiunea de plantare organizată pe data de 13 noiembrie în satul Cărpineni. Foto: Colța Teoctista
                           

 Colța Teoctista,
cl. a X-a, LT. „Ştefan Holban”,
s. Cărpineni, r. Hânceşti 

Susține Natura.md: Devino Patron!