Devino Patron!

Vrem păduri, nu cariere

Vrem păduri, nu cariere
Vedere a satului Delacău, de pe dealul preconizatei cariere

Colaborarea cu Mișcarea Ecologistă din Moldova și revista NATURA a adus în atenția opiniei publice problema de mediu cu care se confruntă cetățenii și administrația locală din satul Delacău, Anenii Noi. În decembrie 2019, liderii locali și primarul au solicitat sprijinul MEM în demersul lor de a-și proteja satul de extinderea carierei de nisip. Temerea locuitorilor este că se vor surpa casele, ca urmare a extragerii nisipului într-o nouă carieră, planificată a fi amplasată la doar câteva sute de metri de casele lor. Întrucât procesul ajunsese într-un stadiu destul de avansat, experții MEM au sfătuit localnicii să organizeze evenimente publice și să atragă atenția mass-media asupra situației din localitate. „Sădim păduri, nu săpăm cariere” este evenimentul care a urmat, sub formă de marș pașnic, organizat de cetățenii de la Delacău. 

Între timp, MEM a investigat cazul, adresând mai multe demersuri către autoritățile competente. S-a dovedit că agentul economic deține, cu adevărat, majoritatea documentelor ce i-ar permite extinderea carierei la Delacău, fapt neaprobat la nivelul comunității. Expertiza documentelor a demonstrat că unele aprobări conțin lacune. De asemenea, s-a constatat că la pachetul de documente lipsește doar decizia Consiliului local Delacau de schimbare a destinației terenului. Respectiv, conținutul documentului decisiv este în puterea comunității locale.

La 18 februarie 2020, la Delacău, MEM, în cooperare cu primarul, Gheorghe Vasilița, a organizat o întâlnire cu toate părțile interesate. La eveniment au participat reprezentanții primăriei, consilierii locali, lideri ai societății civile și cetățeni. Agentul economic care intenționează să extindă cariera (SRL „Petriș Grup”) a fost, de asemenea, invitat la discuții pentru soluționarea pașnică a conflictului, dar, din păcate, nu a dat curs invitației. Alecu Reniță, președintele MEM, a moderat întâlnirea, iar informații de suport au fost oferite de Elena Scobioală, coordonatoarea proiectului „Lobby și advocacy - pentru o guvernanţă de mediu durabilă și democratică”. La eveniment, doctorul în științe Iurie Bejan a vorbit despre pericolele de mediu și social-economice ale oricărei cariere și a analizat documentele disponibile ale viitoarei cariere.

Problema noastră cea mai mare și mai dureroasă este impactul pe care îl poate avea viitoarea carieră asupra localității. Vrem să rezolvăm această problemă pe cale pașnică. Ne-am implicat cu toții, ca să găsim soluție. Este un risc foarte mare, zăcământul este situat la 50-100 metri deasupra satului, Nistrul este aproape, sunt alunecări mari de teren. Dacă în alte localități cariera este la un nivel cu satul, în cazul nostru este chiar deasupra noastră. Locul este total nepotrivit pentru carieră. Aceasta va ocupa cel mai pitoresc loc al satului, de unde se deschide o deosebită priveliște spre Nistru. Ne pare rău că agentul economic nu vrea să participe la dialogul cu sătenii, nu vrea să ne audă doleanțele”, a menționat primarul satului Delacău, Gheorghe Vasilița. 

Nu am venit să impunem un punct de vedere al MEM. Dorim să înțelegem care este poziția primăriei, care este voința cetățenilor și care este intenția agentului economic și să venim cu contribuția MEM pentru soluționarea pașnică a conflictului local. Pentru noi nu este o noutate cu ce se finalizează o carieră într-o localitate, avem mai multe exemple la nivel național. Spre exemplu, explorarea carierii din apropierea Peșterii „Emil Racoviță” și pericolele asupra monumentului natural și satului Criva. Oamenii de la Criva ne-au rugat să intervenim, căci li se surpau casele, iar terenurile agricole le erau acoperite de moloz. Din păcate, consecințe negative pentru mediu și comunitate sunt de la toate exploatările miniere. Noi ne dorim ca să fie soluționat pașnic conflictul privind cariera Delacău, vocea oamenilor să fie auzită”, a remarcat Alecu Reniță, președintele MEM.

Documentația pe care am analizat-o privind planificarea activităţii miniere la Delacău nu este completă și am atestat o serie de probleme. Dacă veți aborda integru lucrurile, aveți șanse de  reușită în dialogul cu agentul economic”, s-a adresat Iurie Bejan către locuitorii din Delacău. Documentația de proiect nu indică volumele preconizate de a fi extrase, nici adâncimea carierei. De asemenea, estimarea volumelor rezervelor de substanțe minerale utile de nisip-prundiș datează cu anul 2000, deci de acum două decenii – aceste date ar trebui actualizate, cu estimări de actualitate.

Amplasarea viitoarei cariere intră în contradicție cu prevederile a două legi foarte importante – Legea cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat și Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă. Până la râul Nistru, în linie dreaptă, sunt doar 150 de metri, în timp ce legea indică expres o zonă de protecție de cel puțin 1000 metri. La fel, sunt doar 100 de metri până la hotarul Rezervației naturale silvice Dubăsari, în timp ce legea prevede o zonă de protecție până la hotarul rezervațiilor naturale de 700 – 1000 metri. O și mai mare
problemă sunt procesele geomorfologice active ale terenului, supus alunecărilor. Este nevoie de ieșirea în teren și evaluarea situației de experții în geologie, și nu numai. Ca mediator, echipa Mișcării Ecologiste din Moldova a formulat câteva recomandări pentru satul Delacau. Recomandarea principală a fost să solicite autorităților de mediu o revizuire a avizelor privind planificata carieră de la Delacău, cu indicarea argumentelor comunității: amplasarea carierei, încălcarea legilor de mediu, lipsa expertizei ecologice, lipsa consultării publice cu cetățenii, procesele geomorfologice active ale terenului etc.

„Ne bucurăm că după mediatizarea problemei de la Delacău în revista NATURA, mai mulți reprezentanți mass-media au preluat subiectul, asigurând o informare pe diferite canale media. Mai mult, este dreptul cetățenilor de a fi informați și a participa la luarea deciziilor de mediu, drept asigurat de Convenția Aarhus, ratificată de țara noastră”, a menționat Elena Scobioală. Cetățenii de la Delacău au beneficiat de sprijinul experților MEM și au imaginea completă a riscurilor la care localitatea ar putea fi expusă în cazul activității carierei. Consilierii locali pot refuza să semneze decizia privind schimbarea destinației terenului atât timp cât nu va exista o reexaminare a tuturor aprobărilor obținute până acum de agentul economic. Cu siguranță, însă, alegerea este de partea comunității. 

Susține Natura.md: Devino Patron!