Devino Patron!

Pactul verde european

Pentru primul continent neutru din punct de vedere climatic.

Pactul verde european

Trăim într-un secol în care schimbările climatice și degradarea mediului au ajuns să reprezinte o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Dacă în trecut priveam la această problemă ca la un scenariu îndepărtat, iată că acum efectele acestei amnezii temporare ne bat la ușă și cer o rezolvare imediată.

Pentru a găsi soluții la criza de mediu, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere care să asigure existența omenirii în cadrul unei economii moderne, dar, totodată, eficientă, din punctul de vedere al utilizării resurselor. Prin urmare, Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a venit cu un set de politici de mediu, sub forma unui pact numit Pactul Ecologic European (în engleză: The European Green Deal). Prezentarea publică a Pactului s-a produs în luna decembrie a anului 2019, iar până în iunie 2020 a fost pus în consultare publică între regiuni, comunități locale, societatea civilă, întreprinderi și școli.

Acest pact are scopul clar ca, până în 2050, Uniunea Europeană să ajungă să nu mai emită gaze cu efect de seră. Prin urmare, liderii UE își propun să plaseze Europa în poziţia de lider global din punct de vedere al diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră, printr-o strategie integrată care vizează atingerea unor ţinte record în sectorul energiei, mobilității, industriei, comerţului internaţional, economiei și finanţelor. Acest lucru înseamnă revizuirea fiecărei legi existente cu privire la meritele sale climatice și de a introduce, de asemenea, o nouă legislație privind economia circulară, renovarea clădirilor, biodiversitatea, agricultura și inovarea. Acest proces înseamnă o tranziție amplă, în toate domeniile, al cărei scop final este decuplarea creșterii economice de la utilizarea resurselor naturale.

A Green Deal for Europe – Magnus Commodities

 

Principalele obiective și măsuri propuse de Pactul Ecologic European sunt:
- tranziția către o Uniune Europeană cu nivel zero de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050, reducerea cu 90% a emisiilor de gaze din sectorul transporturilor;
- reducerea impactului gazelor cu efect de seră până în 2030 cu 50% faţă de nivelul înregistrat în 1990;
- emiterea unei Legi Europene a Climatului;
- scăderea ratei de utilizare a energiei provenite din hidrocarburi;
- modificarea Directivei privind Impozitarea Energiei;
- încurajarea eficientizării consumului domestic de energie;
- eficientizarea clădirilor publice și private;
- adoptarea unei Strategii Industriale la nivel european;
- noi standarde de mediu pentru automobile;
- „înverzirea” orașelor;
- ecologizarea sectorului agricol;
- creșterea eficienței politicii ambalajelor.


Aceste măsuri vor fi aplicate în interiorul Uniunii Europene, însă în plan extern Comisia Europeană a conturat, de asemenea, o strategie pe termen lung, prin care UE să deruleze acțiuni diplomatice, comerciale și de cooperare internațională cu partenerii săi. De exemplu, UE prevede o colaborare cu Africa privind aspectele climatice, cu statele membre ale Parteneriatul Estic - instituirea unor strategii comune de mediu și energie, iar cu ţările partenere din America Latină, zona Caraibilor, zona Pacificului și Asia urmărește să instituie alianțe ecologice.

The European Commission presented its Green Deal | SocEnt.ie


Ce înseamnă asta pentru cetățeanul de rând?
Pentru cetățenii Uniunii Europene înseamnă, în primul rând, o schimbare profundă a legilor de care trebuie să țină cont în viața de zi cu zi și, totodată, îmbunătățirea serviciilor de care beneficiază. Ca rezultat, Pactul ecologic european va îmbunătăți bunăstarea și sănătatea cetățenilor și a generațiilor viitoare. Fiecare cetățean UE va beneficia de aer, apă și sol mai curate, va fi expus la mai puține pesticide și îngrășăminte și va beneficia de alternative mai bune de transport public. Autoritățile vor asigura energie mai curată, case, școli și spitale renovate și mai multe produse ecologice.

The European Green Deal, a climate - neutral continent by 2050 | Matical  Innovation


Sprijin și finanțare
Pactul Ecologic European va mobiliza fonduri europene și va crea premisele unui cadru de investiţii publice și private, care să susţină o tranziţie eficientă către o economie verde și incluzivă. Comisia Europeană va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat așa-numitul Mecanism pentru o tranziție justă, finanțat din bugetul UE, surse private și Banca Europeană de Investiţii. Mecanismul va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR, în perioada 2021-2027, în
regiunile cele mai afectate. 

Acest mecanism este sprijinit de trei piloni financiari: Fondul pentru o Tranziţie Echitabilă de 7.5 miliarde de euro va genera, alături de Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul Social European, o finanţare între 30-50 miliarde de euro. Al doilea pilon financiar al Green Deal va fi InvestEU, care va mobiliza investiţii de până la 45 miliarde de euro. De asemenea,  prin Banca Europeană de Investiţii vor fi mobilizaţi între 25 și 30 de miliarde de euro pentru reţele de încălzire și proiecte de renovare a clădirilor.

Pe lângă suportul financiar, Comisia Europeană va acorda suport practic autorităților publice în ceea ce privește planificarea și implementarea proiectelor durabile.

Funding for hydrogen projects is key in the EU's strategy to overcome the  crisis - Hinicio


Green Deal și pandemia COVID-19
Odată cu pandemia COVID-19 și răspândirea rapidă a acesteia în Uniunea Europeană, accentul pus pe acordul verde european a scăzut. Unele voci politice au cerut suspendarea sau chiar întreruperea completă a acordului, motivând că actualul obiectiv al Uniunii Europene ar trebui rezolvarea crizei pe termen scurt și nu a crizei generată de schimbările climatice. Cu toate acestea, pe măsură ce procesele de recuperare au început în Uniunea Europeană, o mare majoritate a miniștrilor susțin începerea acordului, alături de subvenționarea primului val de infecții. Zece țări au cerut Uniunii Europene să adopte „planul de redresare ecologică”, pe măsură ce au crescut temerile că lovitura economică cauzată de pandemia COVID-19 ar putea slăbi acțiunea împotriva schimbărilor climatice. 

Mai mult decât atât, liderii Comisiei Europene au susținut că anume criza ecologică a contribuit la crearea pandemiei, ceea ce a subliniat necesitatea de a avansa Acordul verde european. La scurt timp după această declarație, a fost anunțat pachetul european de recuperare numit „Next Generation EU”, în valoare de 750 miliarde euro, bani destinați a fi cheltuiți numai pentru proiecte care îndeplinesc anumite criterii ecologice. 25% din toate fondurile vor fi destinate atenuării schimbărilor climatice.

Deși la acest moment există puternice voci critice la adresa resurselor alocate Pactului Ecologic European, dar și asupra echității în ceea ce privește repartizarea acestora, este o certitudine faptul că Green Deal reprezintă doar începutul unor schimbări necesare care trebuie asumate în mod egal de către toate statele europene, la toate nivelurile de guvernare. Următoarea perioadă va aduce un pachet legislativ corelat cu o dimensiune operațională fezabilă pentru Green Deal, politică al cărei centru de greutate este preocuparea pentru calitatea vieții cetățenilor europeni.

EU Commission unveils 'European Green Deal': The key points | Biogas Channel

 

Revista NATURA, numărul 348

Susține Natura.md: Devino Patron!