Devino Patron!

Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare

Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare

Centrul de Consultanță Ecologică Cahul a finalizat cu succes proiectul „MARLENA – Marine and River Litter Elimination” – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare, în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului Proiectul, cu durata de 30 de luni, are drept scop creșterea gradului de conștientizare și educare a publicului cu privire la problemele legate de deșeurile marine și fluviale, prin acțiuni comune de reducere a deșeurilor din râuri și a celor marine. O atenție deosebită este acordată dezvoltării unui comportament ecologic și responsabil în rândul tinerilor.

Principalele rezultate ale proiectului: 
- Elaborarea ghidului „A fi cetățean responsabil”, destinat copiilor și studenților, turiștilor și vizitatorilor;
- Dezvoltarea platformei online a proiectului, în engleză și română;
- Participarea la o masă rotundă internațională, organizată în Ucraina;
- Participarea a 2 elevi din Moldova la o eco-tabără internațională în Bulgaria;
- Desfășurarea unei campanii informative de curățare pe malul fluviului Nistru;
- Instalarea a 50 de coșuri de plastic pentru deșeuri, în zona protejată a rezervației „Prutul de Jos”;
- Organizarea unei eco-tabere locale pentru copii; 
- Organizarea vizitei locale pentru schimbul de bune practici în managementul deșeurilor fluviale și marine.


Pe 11 februarie 2021, echipa de proiect a Centrului de Consultanță Ecologică Cahul a organizat și a desfășurat conferința finală a proiectului. Participanții la această conferință au fost actori locali, agenți economici din regiune, presa locală, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu. La eveniment, de asemenea, în format online, s-au alăturat și cei 5 parteneri din Turcia, Bulgaria, Ucraina și România.


Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul
Revista NATURA, numărul 348

Susține Natura.md: Devino Patron!