Devino Patron!

PE ARIPILE TIMPULUI (7)

PE ARIPILE TIMPULUI (7)

După 1700, în Transilvania acum cotropită de austrieci, care pun la cale ruperea bisericii românești de ortodoxie prin zisa unire cu Vaticanul, se pun bazele ideologiei politice românești. Școala Ardeleană (Gheorghe Șincai, Petru Maior, Samuil Micu, Ion Budai Deleanu) demonstrează vechimea, noblețea românilor, care trebuie să aibă toate drepturile politice ca și minoritățile de acolo, ca cei mai mulți locuitori (dublu față de restul) și automat cei mai vechi. La 1791 se adresează Vienei celebrul memorandum revendicativ, SUPPLEX LIBELUS VALACHORUM.

Ideile principale vor fi reluate și la revoluția ardeleană de la 1848, când – mai mult – se dorește deja și unirea cu toți românii. Mulți cărturari de aici vor trece Carpații în ambele țări contribuind la dezvoltarea societății și învățământului, fiind o pildă și pentru basarabeni. Politica nesățioasă expansionistă a Rusiei duce la un nou război cu turcii. Inițial ea intenționa ocuparea teritoriului până la Dunărea de Jos, dar datorită lungirii conflictului și mai ales a iminentei invazii napoleoniene, țarul s-a mulțumit în final doar cu ceea ce s-a denumit ulterior BASARABIA (1812). Mulțumim Napoleon!

Au urmat o serie de proteste din partea domniei Moldovei, dar și un adevărat exod de populație ce a fugit în Moldova liberă, ceea ce a făcut ca însuși capul bisericii din Basarabia să se deplaseze prin sate spre a liniști lumea. Nici la Congresul de la Viena (1814), glasului mitropolitului Moldovei nu i s-a dat câștig de cauză în revenirea Basarabiei.

Ca la orice cotropiri imperiale, la început politica Rusiei a fost prudentă. O administrație cu multe forme încă autohtone. Plus scutire de serviciul militar și scutiri de taxe pe trei ani. În 1828 autonomia Basarabiei însă se desființează, iar cultul personalității țarului susținut plenar de biserică (ca și acum în Rusia sau chiar în RM, aici beneficiar știm noi cine), devine politică de stat. După 1860 se instaurează un sistem administrativ tipic gubernial. De abia la 1863 se renunță la pedepsele corporale pentru clasele neprivilegiate.

Rusificarea prin școală, armată, administrație era în plenitudinea sa. Circa jumătate din terenurile
agrare erau deținute de moșieri, mulți deja străini. S-a închis granița Prutului, astfel că produsele basarabene și-au pierdut desfacerea dincolo de râu. Mai mult, din 1825, piața rusă era protejată în comerțul cu noua gubernie, iar negustorii basarabeni dezavantajați în exporturi. Practic Basarabia a devenit o COLONIE A IMPERIULUI RUS, și ca piață de desfacere a produselor imperiale.

Mult mai gravă a fost politica colonizării Basarabiei, care la 1810 avea cca. 95% români. În 1817, 86%. În primi ani se emit decrete imperiale pentru colonizarea de bulgari, germani sau ruși și ucraineni. La anexare rușii erau cca. 2.000, la 1856 cca. 20.000, iar la 1897 deja 123.000. Pe de
altă parte, la jumătatea sec. XIX, moldovenii/românii mai dețineau ceva peste 50%, oricum fiind majoritari. 

Agresivitatea ortodoxismului rus, pus în slujba autocrației țariste, a deservit puternic procesului de rusificare. Moldovenismul, atâta cât s-a putut conserva, a fost forma principală de rezistență la acest proces criminal. În final româna este interzisă în școli și eliminată cât se poate din biserici, deși uneori se aduce carte religioasă de dincolo de Prut. În plus, analfabetismul era crunt în populația mai ales rurală.

P. N. Batiușkov, a consemnat: „Dacă voim ca Basarabia să se contopească deplin cu Rusia, atunci trebuie, prin intermediul școlilor, să ne grăbim a face ca măcar jumătate din țăranii moldoveni să devină ruși”. Iar filologul academician și istoric N. N. Durnovo, nota: „Poporul din Basarabia, din cauza rusificării silnice, e transformat într-o hoardă de robi muți și ignoranți. Acestui popor i s-a interzis să învețe în limba sa maternă, i s-a interzis să se roage lui Dumnezeu în graiul părinților săi, sute de mii de deseatine din pământul său au fost împărțite coloniștilor ruși, bulgari, și germani, și aceasta cu scopul de-ai sili să părăsească țara. Numai în acest an 855 de familii țărănești au trebuit să plece în Siberia pentru a o coloniza”.

Deși Rusia a fost pentru unirea românilor (nu din simpatie pentru ei, ci ca mijloc de slăbire a pozițiilor turcilor în balcani), Unirea Principatelor române de la 1859, a îngrijorat pe ruși. Poliția din gubernie și-a întărit activitatea. Și mișcarea literară din Moldova a influențat elita acelei părți a intelectualității naționaliste basarabene. La fel mai înainte și unele idei ale revoluției române de la 1848. La 1864 într-un document oficial este atestat faptul că unii tineri basarabeni sunt adepții unirii cu Principatele române, iar poliția țaristă consemnează tot mai des astfel de opțiuni unioniste.

Înfrângerea Rusiei de către Japonia (1905) și prima revoluție burgheză (1905-1907), au dus la întărirea curentului naționalist și în gubernie, în care se publică, mai nou, și unele publicații importante de emancipare națională. Poliția țaristă semnalează tot mai des cazuri de naționalism și unionism românesc. Lucrurile se precipită după 1914, când cca. 300.000 de basarabeni sunt concentrați. În 1916, 48 de divizii rusești intră în sistemul defensiv românesc, prilej pentru soldații basarabeni să comunice cu cei din regat în privința idealului României Mari. Sărăcirea din cauza războiului duce la o stare generală de nemulțumire față de administrația imperială. În plus, revoluția din februarie aduce curaj în solicitări, inițial preponderent economice.

Urmează Congresul Uniunii Cooperativelor (apr. 1917) care pune problema autonomiei, Congresul II și III al țăranilor (reforma agrară), Congresul gubernial al sovietelor (sept. 1917) cu necesitatea preluării puterii. Mai important, la 2 apr. 2017, este crearea Partidului Național Moldovenesc (Paul Gore președinte, președinte de onoare Vasile Stroescu, secretar general Pan Halippa).

Repet, a se populariza MAXIM, ideea că socialiștii, probabil cu finanțare rusească, au creat produse informative puternic politizate, mincinoase, în scopul susținerii statalismului antiunionist moldovenesc, și uneori chiar a românofobiei, precum site-ul www.moldovenii.md, sau filmul în trei episoade ISTORIA MOLDOVEI, girat de fostul președinte Dodon.

Pentru copierea gratuită însă a cărții ISTORIA ADEVĂRATĂ A MOLDOVEI PENTRU ELEVI, în fapt scrisă pe înțelesul tuturor, rog intrați pe Google, cu linkul goo.gl/b9BQne. Popularizați cartea și linkul. Rog arhivați fiecare parte din materialele noastre lunare din revistă, iar bibliotecile să printeze cartea spre inventariere.

Vă iubesc. Va urma.

Dr. Mugur ANDRONIC
Suceava

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 354
 

Susține Natura.md: Devino Patron!