Devino Patron!

Soluţii de energie regenerabilă locală

Soluţii de energie regenerabilă locală
Instalarea unui colector solar. Foto: FB/RenastereaRurala

Dependența de energia importată ne face vulnerabili, iar consecința o simțim din facturile pe care le achităm. Creșterea continuă a prețurilor la gazele naturale și energia electrică impune diversificarea surselor de energie

și eficientizare energetică. O altă problem cu care ne confruntăm, atât în mediul rural, cât și urban, este neizolarea clădirilor din Moldova, ceea ce are un efect negativ nu doar asupra mediului și climei, ci și asupra sănătății și veniturilor populației locale.

În sprijinul consumatorilor de pe întreg teritoriul Moldovei, care se confruntă cu plăți majorate a facturilor la energie, locuințe neizolate din punct de vedere termic, vulnerabilități sociale etc., este îndreptată activitatea mai multor reprezentanți ai societății civile. Astfel, cu susținerea Uniunii Europene, pe parcursul anului 2019, patru asociații neguvernamentale din R. Moldova au organizat o serie de acțiuni dedicate domeniului energiilor regenerabile și aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice prin construcția colectoarelor solare și termoizolarea clădirilor” a fost realizat concomitent în Republica Moldova, România și Georgia, sub egida UE și coordonarea regională a organizaților WECF și URBIS Foundation din Germania. Prin instrucțiuni tehnice și economice pentru ingineri și manageri de energie, proiectul a încercat să abordeze provocările ecologice și socio-economice. Scopul comun a fost de a sprijini dezvoltarea unei piețe pentru soluții de energie regenerabilă locală, accesibilă și echitabilă social.

Viorica Ursu, coordonatoare de proiect în cadrul AO „Renașterea Rurală”, spune că în R. Moldova proiectul și-a propus dezvoltarea cooperativelor energetice, ajustarea legislației cu introducerea prevederilor despre cooperativele energetice, instruirea specialiștilor privind instalarea de colectoare solare și panouri fotovoltaice.

Proiectul a fost realizat cu implicarea următoarelor ONG-uri: „Renașterea Rurală” din Tohatin, mun. Chișinău; „CrioInform” din Criva, Briceni; ACT „Ormax” din Drochia și AO „CaromaNord” din Bălți. Fiecare organizație a avut misiunea de a organiza instruiri și platforme de discuții pe diverse teme dedicate consumului energetic, eficienței energetice, provocărilor și soluțiilor în domeniu etc. „AO „Renașterea Rurală” a desfășurat două seminare tematice. În cadrul primului eveniment, timp de 2 zile, participanții au aflat cum energia solară poate deveni un concept de business, au analizat legislația în vigoare, au aflat de la antreprenori ce i-a motivat să instaleze panouri fotovoltaice, ce dificultăți întâmpină, cum își gestionează afacerea. Al doilea seminar a fost dedicate cooperativelor energetice, experiențelor de success din Germania, primelor rezultate în Ucraina și drumului necesar de a fi parcurs în Moldova.

Instruirile au atras experți, antreprenori, studenți, dar și cetățeni activi în domeniul eficienței energetice și în acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice”, spune Viorica Ursu.

Instruire organizată în cadrul proiectului. Foto: FB/RenastereaRuralaInstruire organizată în cadrul proiectului. Foto: FB/RenastereaRurala

O altă direcție a proiectului a fost inițierea ajustărilor la legislația din R. Moldova cu privire la cooperativele energetice și deschiderea căilor de acces pentru agenții economici, reprezentanții businessului mic și mijlociu, care să folosească în activitățile lor fie colectoare solare - pentru încălzirea apei menajere -, fie panouri fotovoltaice - pentru generarea energiei electrice. În acest scop, s-a convenit asupra creării unui grup de lucru, din experți naționali și internaționali, care vor lucre asupra unui amendament la Legea cu privire la cooperative, pentru includerea prevederilor despre funcționarea cooperativelor energetice.

Un succes al instruirilor a fost stabilirea parteneriatului cu Centrul de Excelență în Energetică, cordonator de proiect Oleg Bursuc, care a invitat experții AO „Renașterea Rurală” să participe la modernizarea curriculei în domeniul de conversie a energiei solare. Astfel, discipline speciale vor fi introduse în programul instituțiilor de învățământ de specialitate, iar drept rezultat vor fi formați ingineri licențiați în domeniu.

Potrivit experților AO „Renașterea Rurală”, pe parcursul ultimilor ani, au fost accumulate experiențe pozitive la nivel internațional (Germania, România, Georgia, Armenia etc.), care ar putea fi preluate și aplicate cu succes și în Moldova.

Articol editat cu sprijinul financiar al UE, în cadrul Proiectului „Creșterea eficienței energetice prin construcția colectoarelor solare și termoizolarea clădirilor”, coordonat regional de organizațiile WECF și URBIS Foundation (Germania). Toate opiniile și concluziile aparțin AO „Renașterea Rurală”.

Lilia Curchi,

revista NATURA, decembrie 2019

Susține Natura.md: Devino Patron!