Devino Patron!

28 ani de la fondare: Rezervația „Plaiul Fagului”, un laborator natural

Pe data de 12 martie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 167, a fost instituită Rezervaţia „Plaiul Fagului”, pe o suprafață de 55773,7 ha (dintre care pădurile ocupă 4639 ha). Acest document i-a setat nou-createi rezervații obiective ambițioase: conservarea biodiversităţii și a ecosistemelor naturale, efectuarea cercetărilor știinţifice, educaţia și instruirea ecologică a populației.

28 ani de la fondare: Rezervația „Plaiul Fagului”, un laborator natural

Încă din momentul fondării, rezervația a devenit un laborator natural pus la dispoziţia tuturor celor care sunt pasionaţi de știinţele naturii. Anual teritoriul rezervației este vizitat de circa 8400 persoane, iar din luna octombrie a anului 2018 a fost deschis un Centru de Informare și Educație Ecologică la Rădenii Vechi, care contribuie la dezvoltarea potențialului turistic al rezervației prin crearea unor oferte informative ecologice interesante privind ecosistemele florei și faunei rezervației, ciclul de viață al unei păduri, informarea și creșterea gradului de conștientizare asupra protecției mediului. Pe teritoriul rezervației a fost amenajat și un traseu turistic, cu scopul promovării arboretelor cu fagi seculari (înălţimea 35 m, diametrul mediu peste 1m și vârste de
peste 100 de ani). Lungimea traseului este de aproximativ 2,3 km și poate fi parcurs în 2 ore.

Pe parcursul celor 28 ani de activitate, în Rezervația „Plaiul Fagului” s-au desfășurat multe cercetări științifice în domeniul protecției naturii, iar rezultatele acestora sunt expuse în ediţiile anuale „Analele naturii” ale rezervaţiei. Grație acestor rezultate ce reflectă cercetările făcute amănunțit, pe teritoriul rezervaţiei până în prezent au fost înregistrate 947 specii de plante, 48 specii de licheni, 65 specii de mușchi, 151 specii de ciuperci, 49 specii de mamifere, 142 specii de păsări, 12 specii de amfibieni, 8 specii de reptile și 65 specii ale faunei nevertebratelor solului. Dintre speciile de plante, existente în rezervație, 82 au statut de „plante unice”, adică specii foarte rare ce se întâlnesc aici: ferigă (Dryopteris austriaca), lopățea (Lunaria rediviva), ortilia (Orthilia secunda), perișor (Pyrola rotundifolia), mălin (Padus avium) și lăptucul-oii (Telekia speciosa).

Dintre animale, se remarcă cerbul (Cervus elaphus), cerbul pătat (Cervus nippon), cerbul lopătar (Dama dama), mistrețul (Sus scrofa), jderul de pădure (Martes martes), pisica sălbatică (Felis
silvestris
), bursucul (Meles meles) sau hermelina (Mustela frenata), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), ciocănitoarea neagră (Drycopus martius).

Și astăzi, la 28 ani distanță, rezervația ocupă un loc aparte în comparație cu alte masive forestiere din Podișul Central al Codrilor, grație peisajelor inedite și pline de farmec. Frumusețea și atractivitatea extraordinară a peisajului rezultă din felul în care este structurat relieful, adică prin felul în care teritoriul este fragmentat. Văile adânci și paralele, unele mai largi, altele mai înguste, pantele abrupte ce alternează cu terasele, amfiteatrele uluitoare formate în rezultatul alunecărilor de teren din epoca terțiară, culmile înguste cu versanți repezi, platourile întinse la înălțimi mari (până la 408 m altitudine) întrerup monotonia și oferă teritoriului o ambianță deosebită. 

Rezervația „Plaiul Fagului” reprezintă un genofond în care se păstrează un număr impresionant de specii de plante și animale care au un regim strict de protecție. De la poalele acestei rezervații
izvorăște râul Bîc, care trece și prin capitala Republicii Moldova, Chișinău.

Elena FEDORENCO

Susține Natura.md: Devino Patron!