Devino Patron!

Colectăm separat deşeurile!

Colectăm separat deşeurile!
Sursă foto: www.adrcentru.md

Deşeurile municipale solide conţin o mare parte de hârtie, sticlă şi plastic, acestea fiind materiale care pot fi reciclate şi reutilizate. În acest scop sunt instalate containere speciale de colectare
separată a acestor deşeuri şi au fost elaborate un şir de sfaturi utile:


Hârtia
• Utilizarea la maxim a foilor de hârtie, scriind pe ambele părţi sau folosind hârtiile scrise pe o parte în calitate de ciornă.
• Renunţarea pe cât posibil la cumpărarea produselor care se aruncă după folosire.
• Abonarea la ziare, reviste împreună cu alte persoane, sau î  format electronic.
• Colectarea maculaturii şi plasarea acesteia în containere speciale sau transportarea la centrul de colectare a maculaturii.
• Revistele vechi pot fi donate centrelor medicale, saloanelor de frumuseţe sau clinicilor veterinare.
• Cutiile de carton pot servi pentru depozitarea şi organizarea lucrurilor. Nu poate fi reciclată hârtia care a fost în contact cu produsele alimentare, hârtia indigo şi cartonul laminat.


Sticla
• Procurarea, dacă este posibil, a produselor în recipiente de sticlă.
• Procurarea băuturilor în sticle returnabile – rezultă economisirea atât a banilor Dvs., cât şi a producătorilor de sticlă.
• Înainte de a pune sticlele în containerul special, acestea trebuie întotdeauna spălate, apoi înlăturate capacele de plastic, dopurile de plută, etichetele şi decoraţiunile de aluminiu sau plumb. Aceste materiale contaminează sticla, creând dificultăţi la procesul de reciclare. Nu pot fi reciclate cristalul, sticla refractară, tuburile luminiscente, sticla armată, lămpile incandescente şi vata de sticlă.


Plasticul
• Folosirea sacoşelor din bumbac sau alt material, în locul celor de polietilenă.
• Evitarea procurării, pe cât posibil, a articolelor de unică folosinţă, în special a veselei.
• Refolosirea containerelor şi pungilor de plastic pe cât posibil.
• Obiectele de plastic de care nu mai este nevoie, cum sunt jucăriile vechi, pot fi donate şcolilor internat şi caselor de copii.
• Cumpărarea produselor, de preferinţă, marcate cu simbolul reciclării. Optimal totuşi este procurarea produselor în recipiente de sticlă.

 

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 223 (septembrie 2010)

Susține Natura.md: Devino Patron!