Devino Patron!

Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare

Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare

Centrul de Consultanță Ecologică Cahul continuă implementarea activităților în cadrul proiectului „MARLENA – Marine and River Litter Elimination” – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare, în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Proiectul, cu durata de 30 de luni, are drept scop creșterea gradului de conștientizare și educare a publicului cu privire la problemele legate de deșeurile marine și fluviale prin acțiuni comune de reducere a deșeurilor din râuri și a celor marine. În mod deosebit se pune accent pe dezvoltarea unui comportament ecologic și responsabil în rândul tinerilor. Dintre activitățile desfășurate în 2020 menționăm conferința tematică din septembrie, la care au fost prezentate rezultatele ghidului bunelor practici de gestionare a deșeurilor. Publicația a fost elaborată și tipărită în cadrul proiectului, fiind destinată autorităților locale și organizațiilor de mediu.

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi stând în picioare

 

Tot în septembrie 2020 echipa de proiect a Centrului de Consultanță Ecologică Cahul a organizat și a desfășurat campania de curățare a apelor fluviale. Malurile râului Nistru au fost eliberate de deșeuri, participanții au plutit pe bărci echipați corespunzător și au colectat gunoiul de pe apă. Nu a lipsit componenta de informare despre obiectivul general al proiectului și despre importanța râurilor și coastelor curate.

Ar putea fi o imagine cu corp de apă şi natură

 

De asemenea, Centrul de Consultanță Ecologică a achiziționat și a montat în cadrul Proiectului „50 de pubele din plastic pentru colectarea deșeurilor”. Pubelele au fost amplasate în aria Rezervației Prutul de Jos, pentru a reduce aruncarea deșeurilor în zona protejată.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi text care spune „REZERVAȚIA PRUTUL DE JOS NATURE NATURALĂ RESERVE REZERVAȚIA NATURALĂ "PRUTULDEJ MOLDOVA #Deaon LAvSOUY”

Prin acest proiect am contribuit la creșterea înțelegerii problemelor legate de deșeurile marine și fluviale. Un alt rezultat este promovarea bunelor practici de management al mediului legate de tratarea și eliminarea deșeurilor, reducerea poluării și a depozitării ilegale a deșeurilor (prin activități de investiții și sistem on-line de semnalizare). O atenție specială a fost acordată consolidării acțiunii comunitare, organizării și promovării diverselor campanii de salubrizare, tabere ecologice, evenimente de conștientizare etc.

În luna februarie 2021 va fi organizată Conferința internațională finală a proiectului, cu participarea partenerilor și cu actorii locali pentru totalizarea activităților și stabilirea unor parteneriate care să asigure durabilitatea proiectului. 

 

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 347

Ar putea fi o imagine cu text care spune „MARLENA Project funded by EUROPEAN UNION Black CROSSBORDER COOPERATION ea”

Susține Natura.md: Devino Patron!