Devino Patron!

GRIGORE DASCAL – martir pentru libertate

GRIGORE DASCAL – martir pentru libertate
Sursa foto: revista „Natura”

Am citit în primul număr al revistei NATURA din acest an articolul „SOS! Căutăm mormintele deputaților unioniști din Sfatul Țării” a dnei M.Vieru-Ișaev. Aștept cu nerăbdare al doilea material. Am impresionat de informația prezentată și de muncă nobilă pentru o cauză patriotică. În acest context mi-am amintit de un articol, cu titlul de mai sus, pe care l-am scris acum câțiva ani, dar nu l-am publicat. L-am recitit și îmi pare că nu și-a pierdut actualitatea. Voi reproduce doar esențialul, omițând amănuntele.

Deci, cine a fost Grigore Dascal? Din literatura despre Sfatul Țării am aflat că el a fost marinar în flota țaristă de pe Marea Neagră, ales în iulie 1917, membru al Comitetului ostășesc al garnizoanei din Sevastopol. În august 1917 a fost ales delegat din partea marinarilor în Comitetul Central Executiv Moldovenesc din Chișinău (CCEMC).

La 28 august 1917 este ales vicepreședinte al CCEMC al Sovietului Deputaților soldaților, țăranilor și muncitorilor; la 8-14 septembrie 1917 este delegat din partea CCEMC și a Partidului Național Moldovenesc la Congresul popoarelor libere ce a avut loc la Kiev (împreună cu T. Ioncu, Șt. Holban, Vl. Cazacliu, I. Codreanu, Vl. Cijevschi). Gr. Dascal cu Vl. Cijevschi au fost aleși în componența Sovietului Popoarelor Rusiei delegat din partea CCEMC în Adunarea Zemstvei Guberniale a Basarabiei (19 septembrie 1917); membru al comisiei pentru stabilitatea mandatelor la Congresul militar Moldovenesc (29.09.17); candidat din partea CCEMC pentru alegerile în Adunarea Constituantă, dar na întrunitate numărul necesar de voturi (30.09.17); membru al comisiei pentru pregătirea Congresului Militar Moldovenesc (17.10.17); membru în comisia de redacție a ziarului „Soldatul moldovan” (12.12.17). Este ales deputat în Sfatul Țării, între 21.XI.17 și 29.XII.17 (sau 8.02.18).

După cum vedem, Grigore Dascal a fost o personalitate activă în perioada pregătirii și începutului activității Sfatului Țării (iulie-decembrie 1917), dar, cu regret despre el se cunoaște foarte puțin. În cartea reputatului cercetător I. Colesnic „Generația Unirii” (2018), am întâlnit numele lui Grigore Dascal de 15 ori! Dar la pag. 192 doar se constată că anii de viață nu se cunosc, că e moldovean de naționalitate și că a fost deputat în Sfatul Țării. În alte surse istorice am găsit și mai puțin despre el.

În procesul-verbal al ședinței Sfatului Țării nr. 44 din 9.02.18, Gr. Dascal este considerat retras din membrii Sfatului Țării împreună cu deputații Kogan și Grinștein. Cu regret nu e clar de la ce dată și din ce motive sunt retrași aceștia. Din alte surse istorice putem presupune că Gr. Dascal a murit cu arma în mână în luptele pentru apărarea Chișinăului împotriva maselor bolșevizate de soldați, care fugeau de pe frontul Primului Război Mondial. Locul lui în Comitetul Executiv al Sovietului din Chișinău a fost ocupat de Iacob Melioșin, deputat din partea bolșevicilor, care a devenit ulterior președinte al acestuia.

Chiar dacă na ajuns să voteze unirea (cu siguranță ar fi votat-o) numele lui Grigore Dascal merită să fie pomenit printre înaintașii noștri de frunte. Referitor la locul înmormântării putem presupune că a fost îngropat în unul din cimitirele Chișinăului, dacă nu chiar în Cimitirul Central Ortodox.

 

Autor: Liviu DASCĂL

Susține Natura.md: Devino Patron!