Devino Patron!

IN MEMORIAM: Nicolae Dabija

15 iulie 1948 - 12 martie 2021

IN MEMORIAM: Nicolae Dabija

Scriitor, poet, om politic, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, redactor-șef al săptămânalului „Literatura şi arta”.


Despre inimă...
Însetată după apele cele mai adânci ale vieții, inima parcă se rupe de atâta întristare...

Ea, care mai știe încă să vorbească-n locul meu. Care știe că nimic nu-i statornic în viață, nici măcar fericirea. Și iat-o că astăzi, îmi fură din zâmbet și-mi torturează sufletul că-mi vine să-i strig: „Oprește-te, inimă, că mă doare!” Dar ea, se pare că nu mă aude și nici nu mă înțelege... de parcă-n mine ar fi două lumi. Și continuă să-ntindă în mine coarda insuportabilului, făcându-mă să cred că și clipa mă dă afară din mine. Și încep să privesc lumea cu ochi de piatră și cu sufletul chircit de spaimă... pășind parcă afară din timp. Și degeaba încerc să mă înving, când ea nu mă mai vrea... și mușcă din mine ca un câine flămând, vrând parcă și soarele de pe retină să mi-l ia...

Și nu-mi lasă decât o fereastră și aceea oarbă, prin care însă sper să aprind toate stelele deodată și să mă satur de apa veșnic vie și de lumina ce nu apune niciodată.


Doina DABIJA


◊ ◊ ◊

A plecat la Domnul fratele nostru întru credința românească, marele român, Maestrul Nicolae Dabija. Incredibil, ce pierdere uriașă ne-a lovit. A fost, este și va rămâne un simbol al Renașterii Românești din Basarabia, un simbol al unității noastre seculare. Contribuţia lui Nicolae Dabija, ca tribun popular, publicist combatant și om politic, la deșteptarea naţională și la extinderea adevărului despre originea românească a moldovenilor încă nu poate fi apreciată și preţuită la dimensiunea reală, deși în spate îi stau munţi de cărţi pe care le-a scris pentru binele și viitorul moldovenilor, în arhive tăinuite stau numerotate mii de discursuri publice și luări de cuvânt, la radioteleviziune zac sute de emisiuni patriotice, în stenogramele Parlamentului mai răsună vocea și pledoariile Poetului în favoarea acestui răbdător popor și pământ.

Opera sa imensă, care constituie în toată diversitatea ei cel mai autentic document al românităţii Basarabiei, reprezintă sufletul, aspiraţiile și trăirile basarabeanului luptător pentru dreptatea istorică și naţională, credinţa sa nestrămutată în frumuseţea și tăria poporului român, în neuitarea lui Dumnezeu a tuturor celor suferinzi, scoși cu forţa din casa părintească și aflaţi în așteptare să li se facă parte dreaptă. 

Sincere condoleanțe Doinei, familiei lui Nicolae Dabija, rudelor, prietenilor, tuturor românilor, care trec prin această cumplită pierdere.”


Alecu RENIŢĂ

◊ ◊ ◊

El, Nicolae Dabija, a fost și rămâne un fenomen. De acum înainte viaţa noastră rămâne a fi împărţită în două: Epoca de până la Nicolae Dabija și - Epoca de după Nicolae Dabija. Vor ajunge nimeni și nimic toţi acei care i-au stat în cale Nemuritorului de a trăi bucuria împlinirii Idealului nostru Sfânt, devenit una cu numele Nicolae Dabija, pe când acest Simbol al luptei pentru Reîntregirea Neamului și Țării - Nicolae Dabija - va triumfa peste veacuri! 

Să ne unim, fraţi și surori, în cuget și simţiri, urmând Lumina Apostolului nostru, Nicolae Dabija, care, de acum înainte din Ceruri ne va veghea...

Ionel CĂPIŢĂ

◊ ◊ ◊

Nicolae Dabija - un uriaș om de cultură al României, fără de care nu îmi pot imagina mișcarea de eliberare națională de peste Prut, din anii aceia de glorie care păreau a schimba hărți și continente. A murit Nicolae Dabija și nu îndrăznesc să îmi imaginez visurile cu care a plecat de aici; căci pe celelalte, visurile cu care a trăit aici, cred că le știu.

A murit Nicolae Dabija și lumina încrederii noastre într-o țară aidoma poeziei sale se mai stinge puțin.

Prof. Dorin POPESCU

◊ ◊ ◊

Nicolae Dabija, confratele nostru de generație, fotograful de fulgere și Poetul purtând o aripa de geniu sub cămașă, iată, s-a pornit, la ora Luceafărului matinal, pe lungul drum al nemuririi numelui și operei sale cu adevărat monumentale. S-au stins luminile irișilor săi pământești, dar Ochiul Al Treilea, cel fără obloane, rămâne să vegheze neadormit peste văduviții codri ai
Tigheciului, peste apele Căinarilor, peste întreaga Basarabie înmărmurita-n durere
.”

Ion HADÂRCĂ, poet

◊ ◊ ◊

Cu Nicolae Dabija pleacă o lume, dar rămâne una pe care el a zămislit-o prin cuvintele limbii române, prin trăirile unui neam care nu se poate simți întreg până nu dispare granița de pe Prut.

Nicolae Dabija lasă mărturie despre timpul său un număr de cărți mai mare decât numărul anilor pe care i-a trăit. Iar una dintre cărțile sale, din seria „Opera poetică”, se cheamă, sugestiv, profetic, dacă vreți, „Poeme pentru totdeauna””.

Nicolae BĂCIUŢ, poet

◊ ◊ ◊

Nicolae DABIJA: Omul care a știut să dea aripi. Omul care a binecuvântat multe clipe de zbor. Omul care a înălțat munți de speranță s-a urcat în al nouălea cer și a ajuns la Dumnezeu. Maestrul ne roagă să fim uniți și să nu uităm că avem o Temă pentru acasă. Să nu uităm că a venit primăvara și să facem loc dragostei cât mai adânc în sufletul nostru. 

Ne va fi dor, Maestre! Iartă-ne pentru tot ce te-ar fi putut răni. Odihnă lină și îngeri aproape!”

Zina IZBAŞ, jurnalistă

Susține Natura.md: Devino Patron!