Devino Patron!

Ialpug, groapă de canalizare 

Râul Ialpug, unul dintre puţinele cursuri de apă din Câmpia Moldovei de Sud şi din bazinul hidrografic al Dunării, este în comă.

Ialpug, groapă de canalizare 
Râul Ialpug. Foto: Anatol Zalevschii

Analizând cercetările Hidrometeo, identificăm următoarele caracteristici pentru râul şi bazinul hidrografic Ialpug: insuficienţă de apă, râu cu o curgere abia vizibilă, mai mult baltă cu apă stătătoare şi vegetaţie acvatice, baraje şi zăgazuri, agricultură intensivă până la malul apei, poluare şi deşeuri. Aceasta deşi, Ialpugul era odinioară mândria Bugeacului. ,,Ialpugul poartă pe valurile apelor sale întreaga istorie a Bugeacului, veche-străveche de pe când geto-dacii lui Burebista şi Decebal sălăşluiau stepele nord-pontice”, scria odinioară Mihail Sadoveanu.

Starea gravă a râului Ialpug este subiect de ştiri de zeci de ani, dar situaţia nu se schimbă. Elizaveta Rotari, directoarea televiziunii din Comrat spune că râul Ialpug a fost cândva perla stepei Bugeacului, care era renumită pentru bogatele resurse de apă. Acum şaptezeci de ani, nivelul apei permitea plimbările cu barca, înotul și pescuitul. Astăzi, râul seamănă cu o mlaștină uscată. 

De fapt, de-a lungul municipiului Comrat, râul este format din ape uzate care provin de la întreprinderi și populație. Potrivit activiştilor de mediu locali, doar o treime din gospodăriile din Comrat sunt conectate la sistemul de canalizare, ceea ce reprezintă un indicator nesatisfăcător pentru o municipalitate cu aproximativ 25.000 de persoane. Cu toate acestea, spun activiștii, cea mai mare parte a apelor uzate netratate provin de la fabrica de unt şi cascaval din Comrat.

Recent, activistul de mediu Anatol Zalevschii a documentat situația râului Ialpug în aval de orașul Comrat, a prelevat probe și le-a transmis pentru analiză la laboratorul Agenției de Mediu din orașul Chișinău. Rezultatele investigaţiilor au arătat un conținut sporit de nitriți și reziduuri în apă, atribuite clasei de calitate IV, ceea ce arată poluarea semnificativă a râului. Toți ceilalți indicatori (COD, BOD5, azot de amoniac, nitrați, conținut total de fosfor, duritate totală, magneziu) demonstrează că apa din râul Ialpug e de cea mai proastă calitate (clasa a V-a), adică o poluare foarte puternică. Concluzia analizei de laborator, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, este fără echivoc: „Starea râului în zona controlată (Comrat) corespunde clasei V de calitate (foarte poluată)". 

Aceiaşi concluzie găsim într-un studiu al Hidrometeo din 2015. Astfel, conform investigațiilor fizico-chimice, calitatea apei râului Ialpug corespunde clasei a V-a (foarte poluată). Până astăzi lucrurile au rămas neschimbate.

Râul Ialpug plin de deșeuri. Foto: Anatol Zalevschii

„Lipsa de reacție a instituţiilor naţionale abilitate este chiar mai periculoasă decât apa din râul Ialpug”, este de părere Anatol Zalevschii. Potrivit activiștilor, administrația municipiului Comrat este interesată să rezolve această problemă, dar lipsesc sursele financiare pentru construcţia unei staţii de epurare. Pe cont propriu, administrația Comratului efectuează, o dată pe an, curățarea malurilor de gunoi, ceea ce este insuficient şi de scurtă durată. Este nevoie de programe educaționale ecologice pentru locuitorii municipiului. Locuitorii Găgăuziei îşi doresc îmbunătățirea situației râului Ialpug şi speră că râul va învia.

Din păcate. fără intervenţia autorităţilor, amenzilor dure şi respectarea prevederilor de mediu, Ialpugul, asemenea altor râuri mici şi mari din Moldova, riscă să rămână un canal în care se scurg deșeurile industriale și menajere.

Iulia AMARIEI,

publicat în revista NATURA, noiembrie 2019

Foto: Anatol Zalevschii

Susține Natura.md: Devino Patron!