Devino Patron!

Școala cu o cultură educațională certificată prin valori

Școala cu o cultură educațională certificată prin valori
Foto: Silva Strătilă

Iașiul și ora de iubire a lui Eminescu au rămas într-o amintire pe care o resuscitez din când în când. Capitala de cândva e prima destinație în care s-a oprit visul românesc al multor basarabeni și al meu, îndemnați de propriul cuget să treacă Prutul, iar ora de iubire îmi amintește de frumoasele așteptări în gări, vizite la inspectorate, școli, licee, muzee, biblioteci.

Întâlnirea cu cea mai prestigioasă instituție de învățământ din Iași, Liceul „Vasile Alecsandri” (director Nistor Gheorghiță) n-a fost o întâmplare, ci o mană cerească, trimisă cu avans de pronia cerească. Aici, oricine-i trece pragul, constată că lumina cărții guvernează în tot demersul didactic și asta se respectă ca un testament legal.

Proiectele transfrontaliere între două licee românești, legate cu particula „VA”, un fel de  viitor garantat să colaboreze, pentru că, personalizându-o și descifrându-i abrevierea, înseamnă Vasile Alecsandri – două licee cu același patron spiritual – Iași&Chișinău.

Despre istoria liceului am aflat de la doamna director adjunct, Mihaela Ionescu, profesoară de matematică. Memoria și formarea asertive ale profesoarei matematician îmi transmit o relatare amplă despre liceu, în cifre – „Liceul „V. Alecsandri”, devenit de curând Colegiul Național „Vasile Alecsandri” (CNVA), are rădăcinile în prima școală comercială, înființată în anul 1880. Este școală bilingv-francofonă, școală Sprachdiplom, centru de pregătire Cambridge, Școală Ambasador a Parlamentului European, școală europeană cu 4 titluri consecutive. Din 2007, liceul este partener al Ambasadei Germaniei și a obținut acreditarea pentru a putea susține examene de limbă germană ca „Deutsches-Sprachdiplom-Schule”. Din 2008 a făcut parte din programul învățământului bilingv pentru filierele francofone, elaborate de MEN prin acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze”.

Ar putea fi o imagine cu 9 persoane, persoane în picioare şi interior
Sursă foto: pagina de facebook Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

 

Un parcurs didactic amplu, depășind cadrul firesc al învățământului modern. La Alecsandri sau mai precis la CNVA Iași, o echipă docte de dascăli consacrați, cu școli bune cuziste sau de oricare altă instituție superioară, că tot la superlativ este gradul lor de pregătire, sunt determinați și capabili de o misiune apostolică – să regenereze fondul genetic intelectual al românului, atât de necesar în condițiile actuale când valențele se educă în online.

În virtutea funcției administrative, dar și a specialității sale, Mihaela Ionescu știe să dea importanță cifrelor, exprimate prin diplomele sau premiile elevilor și Magna cum laude ale îndrumătorilor – „45 de premii și mențiuni numai în acest an școlar, din care o elevă s-a calificat la etapa națională a olimpiadei de limba engleză”. Dacă la sfârșitul anilor de studii, roadele sunt dulci, după cum se vede, remarcă finală care se va păstra în arhiva școlii, sunt meritele profesorilor de la Catedra de limbi străine, pedagogi cu o excelentă pregătire. „Elevii de la secția bilingvă francofonă beneficiază de predarea unor discipline non-lingvistice în limba franceză, având posibilitatea de a susține bacalaureatul francofon. Faptul că am devenit centru de pregătire Cambridge se reflectă în numeroasele rezultate obținute de elevii noștri la examenele și olimpiadele școlare de limba engleză”, reiterează dna director adjunct.

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi persoane în picioare
Sursă foto: pagina de facebook Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

 

Colegiul este solicitat de un număr mare de tineri, 944 de elevi sunt conectați la un program ce urmărește calitatea învățării. „Cele 12 clase de gimnaziu beneficiază de programe intensive de studiu ale unei limbi străine (engleză, franceză sau germană), iar printre cele 20 clase de liceu există 4 cu profil bilingv (germană / franceză sau engleză / franceză) și 7 cu profil intensiv de studiu al limbii engleze / germane”. Sunt, poate, la prima vedere, niște cifre, dar ele fac parte din planul de activitate. De fapt, ele reprezintă interesul părinților ca odraslele lor să studieze la o școală edificatoare de cunoștințe. La Alecsandri atenția este centrată pe elev, iar deviza „în școala noastră fiecare elev este important” e coroborat de eforturile dascălilor, prin calitatea actului didactic.

Persuasive sunt nu doar rapoartele voluminoase ale directorilor, Nistor și Ionescu, ci procentul înalt de promovare a elevilor sau calitatea umană a acestora, ajunși la maturitate. Iată dovada ce se va putea găsi memorată în mapele școlii: „În anul școlar 2020-2021, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost 97,62%, media 8,70, plasând Liceul „V. Alecsandri” pe locul 5 la nivel județean, respectiv 67 la nivel național. În anul școlar 2019-2020, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost 97,84%, media 8,57, plasând liceul pe locul 4 la nivel județean, respectiv 81 la nivel național. Având în vedere că la sesiunea din 2019 liceul se situa pe locul 124 la nivel național, progresul de la un an la altul este evident”. Chiar și în perioada pandemiei cifrele au fost în creștere, menținându-se interesul sporit al elevilor să participe la concursuri și olimpiade.

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane în picioare şi interior
Sursă foto: pagina de facebook Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

 

Plasarea instituției are un rol important, fiind situată în centrul civic, iar vecinii - câteva instituții importante pe plan administrativ, cultural sau economico-financiar - sunt un beneficiu pentru elevii care învață într-un mediu asigurat cu liniștea necesară.

Istoria oricărei instituții de învățământ o scriu cadrele didactice. Profesorii de la Alecsandri Iași se înscriu ei, în primul rând, în demersul didactic al școlii, lăsând în urmă diplome de noblețe, formând caractere umane și intelecte. Pe câțiva profesori i-am cunoscut prin intermediul diferitelor activități comune. Aici prof. Alla Apopei, de vreo trei decenii, poartă în suflet Basarabia românească și educă tinerilor la orele de română sau latină ideea că, oriunde te-ai afla, trebuie să lași în urmă eticheta „nomen est omen”. Colaborarea prin parteneriate educaționale, cum ar fi „Valențe Cultural-Educative Alecsandriste”, a unit prin forța intelectuală a prof. Daniela Bahrin, multe instituții întrun consorțiu școlar. La fel, valoarea literară a lui Vasile Alecsandri, profesoara de română D. Bahrin a actualizat-o în revista „Dialog”, un proiect inițiat de ea și confirmat prin certificare de ISSN, invitând elevi și profesori de pe ambele maluri ale Prutului să-și măsoare talentul la scris. Profesoara de limba și literatura română, Monica Coțofan, adună mulți admiratori, care-i citesc constant publicistica în „Timpul alecsandrist”.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
Sursă foto: pagina de facebook Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

 

Climatul educaţional și stimulativ la CNVA Iași este deschis ca o fereastră spre lumină datorită unei baze materiale dotate în acord cu cerințele societății contemporane și bineînțeles preocupării cadrelor didactice în formarea continuă să asigure procesul instructiv-educativ la un nivel înalt. De altfel, Mihaela Ionescu apreciază activitatea catedrelor, enumerând un șir de activități, care cu greu încap în mapele voluminoase ale școlii: „concursurile „Viitorul este verde”, „Mărțișorul în Moldova”, „Școală și adolescență fără violență”, „Euclid” etc. La acestea se adaugă numeroase proiecte de voluntariat, precum și parteneriatele derulate la nivel european (proiecte eTwinning, Erasmus+, Euroscola, conferințe și simpozioane internaționale)”. 

Prin naturalețea lucrurilor și cu dragostea că „tot ce-i românesc nu piere”, vom reveni în revista „Natura” să scriem despre profesorii de aici. Ei sunt ambasadorii acestei școli și oameni din regatul poetic al lui Alecsandri. Ar fi o nedreptate să nu menționez că datorită lor colegiul are porțile deschise spre o cultură educațională certificată prin valori.

Silvia STRĂTILĂ
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 363

 

Susține Natura.md: Devino Patron!