Devino Patron!

Agenția Moldsilva anunță consultare publică - modificări la Regulamentul privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică

Consultare publică pentru aprobarea proiectului modificării Regulamentului privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică (anexa nr.4 la Hotărîrea de Guvern nr. 740 din 17.06.2003)

Agenția Moldsilva anunță consultare publică - modificări la Regulamentul privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Agenţia "Moldsilva" prezintă spre consultare publică proiectul modificării Regulamentului privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică (anexa nr.4 la Hotărîrea de Guvern nr. 740 din 17.06.2003), pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice.

Modificările respective au fost elaborate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru desfăşurarea activităţilor de interpretare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova și finanţat de US Forest Service.

Propunerile pot fi expediate pînă la 11 decembrie 2020 la adresa: Agenţia"Moldsilva", Bd. Ștefan cel Mare-124, mun. Chişinău şi prin e-mail: [email protected].

Textul Regulamentului modificat poate fi lecturat AICI. Puteți solicita mai multe detalii și informații la doamna Victoria Covali, șef adjunct Direcția Fond Forestier, Arii Protejate, Regenerarea Pădurii;  la telefon 0222742 224.

Susține Natura.md: Devino Patron!