Devino Patron!

Clanuri și grupuri de interese: presiuni privind irigarea din subteran

Republica Moldova este restanțieră cronică în rezolvarea problemelor din toate domeniile. Dar, mai cu seamă, suntem codași la protecția mediului, iar dovadă sunt rapoartele care arată cât de mult întârziem la realizarea angajamentelor asumate prin semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Clanuri și grupuri de interese: presiuni privind irigarea din subteran
Salinizarea terenurilor - dezastruoasă consecinţă a irigării cu apă din subteran Foto: Gh. Ţîcu

Despădurirea prin tăieri ilegale și „legale”, poluarea apei și a aerului, lipsa unui sistem de gestionare a deșeurilor – sunt doar câteva probleme care le enumerăm, la repezeală. Acestea sunt completate de degradarea solurilor și riscul lipsei apei potabile, care vor deveni iminente dacă se va purcede la irigarea cu apă din subteran.

Este îngrijorarea a 30 de organizații neguvernamentale, membri ai Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, care au ieșit într-o conferință de presă și au lansat o declarație la acest subiect. Declarația a fost expediată în adresa dlui Ambasador UE în Republica Moldova, Peter Mihalko, Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

La doar o zi după apelul societății civile de a nu permite modificarea legislației care să admită irigareadin subteran, în Parlament a fost instituită o comisie specială pentru elaborarea unui Program Național de irigare a terenurilor agricole. Autorul inițiativei, deputatul independent, Alexandr Oleinic, susține că miza programului este utilizarea apelor din râurile Prut și Nistru pentru irigare. Dar, având la bază Declarația ecologiștilor din Parteneriatul Estic, unii deputați au pus la îndoială intențiile. De ex., deputatul PAS, Radu Marian, a cerut ca în elaborarea Programului să fie implicați specialiști pentru că sunt îngrijorări privind irigarea cu apele subterane. În cadrul dezbaterilor inițiativei legislative, deputatul Iurie Reniță a întrebat tranșant autorul inițiativei dacă în programul național este prevăzută utilizarea apelor subterane, or, în acest caz, ar fi împotriva acestui proiect. Democratul Nicolae Ciubuc, deși a atras atenția asupra resurselor limitate de apă a R. Moldova, a spus că nu ar fi atât de categoric privind utilizarea apei din subteran. Adeptul acestei metode care pune în pericol securitatea națională, Nicolae Ciubuc, a ajuns vicepreședinte al comisiei care va elabora Programul sus-menționat.

Deputatul independent Alexandr Oleinic a fost ales și președinte al Comisiei, iar secretar – Vladimir Bolea, Vicepreședinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară. Comisia, formată din 7 membri, în comun cu specialiștii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, Ministerului Finanțelor, reprezentanții asociațiilor specializate din agricultură, experții naționali și internaționali, mediul academic, alte instituții ale statului vor trebui să elaboreze timp de 5 luni și să prezinte Parlamentului spre aprobare proiectul Programului național pentru irigarea terenurilor agricole.

 

Lilia CURCHI

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 341

Susține Natura.md: Devino Patron!