Devino Patron!

Elevii Centrului de Excelență în Energie și Electronică din Chișinău au învățat cum să recicleze corect deșeurile

În prezent, studiile ne arată că atât la nivel global, cât și regional, problema deșeurilor este din ce în ce mai mare. Deșeurile electronice, în special, devin o problemă urgentă de mediu. Gestionarea neadecvată a acestora contribuie la agravarea schimbărilor climatice și la poluarea atmosferică, afectând direct sau indirect numeroase ecosisteme și specii. Astfel, pentru a preveni problemele de mediu și pierderile economice, sunt necesare măsuri și acțiuni de gestionare a deșeurilor, în așa fel încât acestea să se transforme într-o resursă.

Elevii Centrului de Excelență în Energie și Electronică din Chișinău au învățat cum să recicleze corect deșeurile

Pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai bine problema deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), am demarat un proiect educațional cu genericul „Reciclăm DEEE pentru un mediu sustenabil”.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul Campaniei naționale „Moldova reciclează DEEE-uri”, care a avut loc în perioada 14 octombrie – 14 noiembrie 2021. Prima zi de începere a campaniei, 14 octombrie, este chiar Ziua internațională a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Scopul proiectului educațional „Reciclăm DEEE pentru un mediu sustenabil” a fost de a educa un comportament eco-responsabil la elevi, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea umană prin prisma formării competențelor/atitudinilor moral-civice la disciplina Geografie. Au fost trasate și o serie de obiective de atins prin intermediul acestui proiect: 

  • conștientizarea importanței reciclării corecte a DEEE și însușirea unor deprinderi în spiritul protecției mediului; 
  • dezvoltarea spiritului ecologic prin participarea efectivă la colectarea separată a DEEE; 
  • creșterea ponderii colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice și asigurarea valorificării finale a acestora;
  • reducerea cantităților de deșeuri de echipamente electrice și electronice depozitate la gropile de gunoi;
  • creșterea numărului populației informată și motivată să gestioneze responsabil și corect DEEEurile în gospodărie și la locul de muncă.

În cadrul proiectului elevii au studiat mai multe tipuri de surse de deșeuri și au identificat realitățile cauză-efect privind problema gestionării acestora. Totodată, ei au explorat realitățile geografice naturale privind problemele ecologice la nivel local, regional și global, și au oferit sugestii de elaborare și promovare a măsurilor  eco-responsabile pentru un management durabil al deșeurilor.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Am desfășurat ateliere de discuții în cadrul cărora s-au dezbătut problemele ecologice și impactul asupra mediului și societății umane. Pe durata proiectului, au fost utilizate o serie de strategii didactice: lectura informațiilor, discuție ghidată, analiza, comparația, lucru individual/de grup, feedback, surse geografice (grafice, cartografice), internet, platforme educaționale (Google classroom, zoom, facebook, canva.com), etc.

Elevii participanți au promovat mesaje și îndemnuri de a gestiona corect deșeurile prin intermediul pliantelor informative. La final, în ultima săptămână a proiectului, în incinta Centrului de Excelență în Energie și Electronică din Chișinău s-a desfășurat o campanie intitulată „CEEE colectează corect DEEE”.

Ar putea fi o imagine cu text

În concluzie, deși procesul de producere al deșeurilor nu poate fi oprit în totalitate, fiecare dintre noi poate avea un impact pozitiv dacă aduce o schimbare individual și promovează comportament responsabil față de mediu. Educarea populației în spirit ecologic este o șansă de  ameliorare și combatere a problemelor de mediu.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Ecaterina DOROŞCHEVICI,
profesoară geografie, grad didactic I,
Centrul de Excelență în Energie și Electronică

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 357

Susține Natura.md: Devino Patron!