Devino Patron!

Excursii de cunoaștere a plaiului natal

Excursii de cunoaștere a plaiului natal

Ariile protejate ale Republicii Moldova reprezintă locuri unde natura, în toată complexitatea sa, continuă să se regenereze sub ochii atenți ai oamenilor, care au grijă de mediu. Aceste arii protejate au diverse statute juridice: unele poartă numele de rezervații naturale, altele - parc național, și toate diferă ca amplasare, dimensiune, specific. Însă fiecare dintre ele găzduiesc habitate naturale importante pentru țara în care trăim și sunt cruciale pentru perpetuarea speciilor sălbatice și pentru păstrarea unui mediu sănătos. Anume aici, în aceste maternități ale naturii, oamenii au șansa să vadă îndeaproape și să înțeleagă cum funcționează diverse procese naturale. Pentru copii este de-a dreptul utilă o vizită a unei zone naturale protejate, căci imensa lor curiozitate îi ajută să înțeleagă repede importanța unui mediu sănătos în care oamenii, animalele și plantele găsesc casă comună.

În spiritul acestei abordări educaționale, Mișcarea Ecologistă din Moldova a demarat proiectul „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei”, în cadrul căruia și-a propus să ofere copiilor din diverse localități oportunitatea de a cunoaște îndeaproape ariile protejate cu care se învecinează. Proiectul s-a adresat elevilor care locuiesc în satele situate pe teritoriul sau în jurul următoarelor cinci arii protejate din R. Moldova: Rezervația „Prutul de Jos”, Rezervația „Codrii”, Rezervația „Plaiul Fagului”, Rezervația Peisagistică „Țipova” și Parcul Național Orhei. Aceste cinci locații emblematice pentru natura basarabeană au reputația de leagăn al sălbăticiei, atrăgând anual turiști din țară și din afară, ce vor să vadă cu ochii lor frumusețea izvorâtă din aceste locuri. 

Ne-am bucurat enorm când invitația noastră de a descoperi rezervațiile naturale a fost primită cu mult entuziasm de către tinerii ce locuiesc în aceste zone. Rând pe rând, 285 de elevi și profesori din 29 de localități învecinate cu ariile protejate, menționate mai sus, au avut ocazia să vadă cu ochii lor frumusețea naturii din aceste zone și să afle informații actuale, la fața locului, despre diversitatea biologică locală. 

 

Rezervația „Prutul de Jos”

Prima excursie a avut loc la Rezervația „Prutul de Jos”, aflată în regiunea de sud a R. Moldova, pe cuprinsul raionului Cahul. Deloc întâmplător, vizita acestei arii protejate s-a desfășurat pe data de 1 aprilie 2022, cu ocazia Zilei Internaționale a Păsărilor – oportunitate minunată pentru ca tinerii oaspeți să vadă cu ochii lor diversele specii de păsări sălbatice care trăiesc aici. 

Înainte de vizita propriu-zisă, elevii localităților învecinate - Crihana Veche, Pașcani, Brânza, Slobozia Mare și Giurgiulești – au participat la o lecție teoretică despre biodiversitatea și specificul natural al Rezervației „Prutul de Jos”. În cadrul acesteia, ei au aflat de la doamna Viorica Paladi, șefa secției Știință din cadrul rezervației, diverse informații despre speciile reprezentative de floră și faună, cum ar fi pelicanul comun sau nufărul alb. Tot în cadrul acestei lecții teoretice au aflat de felul în care aceste zone umede ale Prutului arătau cu 200 ani în urmă, precum și suprafața actuală a rezervației și menirea ei în zilele noastre. 

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană, hartă şi în aer liber

Iată că în cadrul vizitei practice, efectuate pe data de 1 aprilie, elevii și profesorii lor au studiat cu propriii ochi natura acestei zone protejate. Participanții la excursie au parcurs cel mai popular traseu al rezervației (malul lacului Beleu între Gârla Năvodului și pădurea Covrea) și au fost ghidați de doamnele Viorica Paladi și Polina Cassir, care lucrează la această rezervație și monitorizează frecvent lacul Beleu.

Ar putea fi o imagine cu 21 de persoane, persoane în picioare, parc şi copac

Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, persoane în picioare şi în aer liber

Cu ajutorul lor, elevii și profesorii au văzut pe viu țestoasa europeană de baltă (Emys orbicularis), gândacul rinocer (Oryctes nasicornis), au văzut cum arată un cuib de pițigoi pungar (Remiz pendulinus) - specie de pasăre cuibăritoare în rezervația Prutul de Jos. Cu ajutorul binoclului și al telescopului, ei au admirat de la înălțimea turnului de observare specii de păsări precum sitarul de mal (Limosa limosa), lebăda de vară (Cygnus olor), corcodelul mare (Podiceps cristatus), lișița (Fulica atra) și multe altele. În total, la această vizită de studiu au participat circa 75 de elevi și profesori din cele cinci localități, iar la finalul excursiei participanții au înțeles mai bine specificul acestei arii protejate și necesitatea de a o păstra intactă.

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi în aer liber

 

 

Rezervația „Codrii”

Următoarea excursie de cunoaștere a patrimoniului natural a avut loc pe teritoriul Rezervației „Codrii”, acolo unde 48 de elevi și profesori s-au adunat din localitățile învecinate: Vorniceni, Micleușeni, Lozova, Scoreni, Drăgușenii Noi și Ciuciuleni. Participanții au fost întâmpinați de doamna Natalia Jardan, vicedirectoarea rezervației, care i-a anunțat că aici se află prima și cea mai veche rezervație din R. Moldova, fondată în anul 1971. 

Ar putea fi o imagine cu 5 persoane

Vizita oaspeților pe data de 18 aprilie 2022 a debutat cu admirarea exponatelor de la Muzeul Naturii, situat în incinta sediului administrativ al Rezervației „Codrii”. Participanții s-au perindat prin sălile amenajate tematic și au văzut îndeaproape diversele specii de floră și faună ce trăiesc în această rezervație: păsări, mamifere, insecte, reptile, broaște, plante cu flori și arbori. La fiecare exponat doamna Jardan a oferit informații ample legate de modul lor de viață: cerbi, căprioare, lupi, păsări de pradă, arbori seculari și orhidei incluse în Cartea Roșie. 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

La fel, ca în cazul participanților la excursia în Rezervația „Prutul de Jos”, și elevii din localitățile învecinate rezervației „Codrii” au participat în prealabil la o lecție teoretică unde a fost prezentată diversitatea naturală a acestei arii protejate, cadrul geografic și habitatele care compun rezervația. Informațiile obținute în timpul lecției teoretice au fost consolidate în partea a doua a vizitei, când participanții au parcurs un traseu turistic cu lungimea de 5 km, pentru a vedea cu ochii proprii habitatele forestiere ale rezervației „Codrii”. Ei au vizitat o pajiște umedă în care crește bumbăcărița și câteva specii de orhidee sălbatică, apoi au trecut prin poienițe unde înfloresc câteva specii de flori vernale: brebenei, dediței, leurdă.

Ar putea fi o imagine cu 14 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac

În inima pădurii, vizitatorii au privit cu atenție cum arată un bordei amenajat în scopul camuflării cercetătorilor, care studiază fauna sălbatică și au analizat cum arată un hrănitor amenajat în scopul hrănirii animalelor pe timp de iarnă de către angajații rezervației. În cadrul acestei excursii tematice, tinerii au admirat frumusețea pădurii în prag de primăvară și au hoinărit pe potecile rezervației asemenea pădurarilor care ocrotesc zi de zi pădurea.

Ar putea fi o imagine cu copac şi natură

Deși pentru mulți ar părea o plimbare banală, această vizită a fost crucială pentru ca participanții să înțeleagă cât de bogată și diversă este natura în această zonă și de ce este important să fie păstrată. 

Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, persoane în picioare, natură şi copac

 

Rezervația „Plaiul Fagului”

O altă excursie a fost organizată pe data de de 30 aprilie 2022 pe teritoriul Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”. Amplasată pe colinele înalte ale Podișului Moldovei Centrale, această arie protejată reprezintă un alt punct fierbinte al diversității animale și vegetale din țara noastră.

Ar putea fi o imagine cu 13 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac

La această vizită de studiu au participat 62 de elevi și profesori din șase localități ce se învecinează cu Rezervația „Plaiul Fagului”: Temeleuți, Sipoteni, Bahmut, Cornești, Bumbăta și Bălănești. Oaspeții s-au familiarizat cu diversitatea biologică a acestei arii protejate și au savurat peisajele naturale.

Ar putea fi o imagine cu 7 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac

Cu sprijinul domnului Petru Ciorchină - ghidul excursiei - participanții au parcurs un traseu de circa 3-4 km prin rezervație, trecând prin câteva locuri emblematice ale ariei protejate: La Podeț, La Bornă, La Fagi, La Ponorul Alb, La Ungureni și La Țarc. 

Ar putea fi o imagine cu 10 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac

Ghidul i-a purtat pe oaspeți prin sectoare de pădure, aflate în diferite etape de dezvoltare: au poposit într-un sector de pădure cu arbori tineri, după care au intrat în colțuri umbrite, populate de copaci bătrâni. Elevii și profesorii au văzut că fiecare dintre aceste sectoare creează condiții de mediu specifice, unde se întâlnesc anumite plante și animale adaptate acestor condiții.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare, copac şi natură

De asemenea, tinerii exploratori au aflat multe informații specifice despre plantele care se regăsesc pe teritoriul rezervației, căci domnul Ciorchină a împărtășit din cunoștințele sale cu privire la munca lui de monitorizare și a presărat toate descoperirile oferite cu câte o legendă sau istorioară locală. 

Ar putea fi o imagine cu 16 persoane, persoane în picioare şi în aer liber

 

Parcul Național Orhei

La începutul lunii mai a venit rândul Parcului Național Orhei să fie explorat de tinerii care locuiesc în satele aflate pe teritoriul acestei arii protejate. Cu o suprafață totală de 33 792 hectare, acest imens Parc Național se află la hotarele administrativ-teritoriale ale raioanelor Orhei, Strășeni, Călărași și Criuleni, și este alcătuit dintr-o multitudine de habitate: păduri, stâncării, terenuri agricole, pajiști și râuri. În Parcul Național Orhei există câteva nuclee principale, care alcătuiesc propriu-zis cele mai importante zone ale parcului: Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”, Rezervația peisagistică Trebujeni, segmentul de pădure Curchi cu mănăstirea omonimă și Rezervația peisagistică Țigănești.

Ar putea fi o imagine cu 16 persoane, persoane în picioare, în aer liber şi copac

Locația aleasă în cadrul vizitei de studiu a fost traseul turistic Curchi-Donici – un itinerar de 7 km care a fost marcat și semnalizat de către Mișcarea Ecologistă din Moldova în anul 2021, și care leagă Mănăstirea Curchi de Casa-muzeu „A. Donici” din localitatea cu același nume. În cadrul vizitei de studiu, cei 70 de participanți din 11 localități aflate pe teritoriul Parcului Național Orhei - Codreanca, Romănești, Tabăra, Neculăieuca, Lucașeuca, Camencea, Teleșeu, Mașcăuți, Trebujeni, Piatra și orașul Orhei - s-au aventurat în inima pădurii și s-au familiarizat cu specificul natural de aici. 

Ar putea fi o imagine cu 7 persoane, natură şi copac

Cu sprijinul domnului Vitalie Starodub, inginer silvic la Întreprinderea Silvică Orhei din cadrul Agenției „Moldsilva”, elevii și profesorii au aflat informații detaliate despre cerințele ecologice ale diverselor specii de foioase și au văzut cum arată pădurea în diferite stadii de viață. În cadrul excursiei, participanții s-au convins de flora și fauna bogată a regiunii în care trăiesc și și-au îmbogățit cunoștințele despre ceea ce înseamnă un Parc Național care înglobează o multitudine de habitate importante, arii protejate și rezervații cu specific divers.

Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, copil, persoane stând jos, persoane în picioare şi în aer liber

La finalul traseului, oaspeții au fost întâmpinați de părintele Iov de la Mănăstirea Curchi, care le-a vorbit despre legătura dintre natură și divinitate și le-a arătat stejarul secular „Sfânta Treime” din curtea mănăstirii, numit astfel datorită faptului că trunchiul acestuia se desparte încă de la bază în trei segmente independente, dar comunică prin aceeași sevă care urcă la frunze. 

Ar putea fi o imagine cu natură şi copac

Ar putea fi o imagine cu 13 persoane, persoane în picioare, copac şi în aer liber

 

Rezervația Peisagistică „Țipova”

Ultima excursie care a încheiat șirul explorărilor în ariile protejate a fost organizată pe teritoriul Rezervației „Țipova”, situată în apropierea satului omonim din raionul Rezina. Aceasta include un complex de stânci de-a lungul Nistrului, un defileu, câteva peșteri, o mănăstire rupestră ce datează din secolul al XI-lea și câteva cascade ce curg pe versanții abrupți. De asemenea, în acest decor unic cresc câteva păduri de gorun și alte specii ce s-au adaptat la habitatul stâncos. 

Ar putea fi o imagine cu 11 persoane, persoane în picioare şi în aer liber

Pentru a cunoaște mai bine diversitatea naturală a acestei rezervații, un grup de 28 de elevi din localitatea Lalova, aflată în vecinătate, au explorat locația împreună cu profesoara lor de geografie - Ludmila Iftodi. Ei au parcurs un traseu de circa 7 km, care unește câteva cascade amplasate în interiorul canionului. Pe această potecă, umbrită de vegetație luxuriantă, elevii au observat cu ajutorul binoclului diverse specii de fluturi, păsări, reptile, amfibieni, au admirat flori și plante spontane și au explorat acest ținut spectaculos.

Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, persoane în picioare, natură şi copac

Participanții au făcut și un popas la izvorul din inima defileului, unde au ascultat trilurile păsărilor și au încercat să le identifice după sunet, ulterior au vizitat pe rând cascada mică de pe râulețul Blănărița, apoi cascada Mare, unde s-au bucurat de șuvoiul de apă rece care țâșnește din stâncă. La finalul excursiei, elevii gimnaziului Lalova s-au convins că dincolo de peisajul atractiv format din stânci abrupte, canioane și cascade, Rezervația Peisagistică Țipova înseamnă și casă pentru multe specii de animale și plante care necesită protecție din partea oamenilor.

Ar putea fi o imagine cu floare şi natură

 

***

Cele cinci vizite de studiu, desfășurate în Rezervația „Prutul de Jos”, Rezervația „Codrii”, Rezervația „Plaiul Fagului”, Rezervația Peisagistică „Țipova” și Parcul Național Orhei au fost organizate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Departamentului pentru Programe Internaţionale al US Forest Service. 

 

Susține Natura.md: Devino Patron!