Devino Patron!

Sărbătorim implicarea tinerilor în protecția naturii

Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi în echipă.

Sărbătorim implicarea tinerilor în protecția naturii

Promovarea unei atitudini prietenoase față de natură și mediu înconjurător a fost mereu una din prioritățile Mișcării Ecologiste din Moldova, care lucrează neîntrerupt, timp de 34 ani, la cultivarea unei relații armonioase dintre om, societate și natură. Ultimii patru ani de activitate au fost marcați de o serie de proiecte consecutive, axate pe educația ecologică, desfășurate cu ajutorul unui partener aflat pe aceeași lungime de undă: Serviciul Forestier al Statelor Unite ale Americii (US Forest Service).

Pentru a sărbători rezultatele acumulate în cadrul acestor patru ani de stimulare a activismului de mediu, dar mai ales pentru a prezenta lecțiile învățate, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat, pe data de 6 iunie 2023, o conferință de totalizare în cadrul căreia au fost invitați cei mai importanți parteneri alături de care s-a lucrat intens la implicarea și abilitarea tinerilor în activități legate de protecția naturii locale.

Ar putea fi o imagine cu 10 persoane, televizor, redacţie şi text care spune „PROIECTUL Fortificarea educației ecologice în scoli. Competențe si experiențe de interpretare a natu naturii.”

Evenimentul, cu genericul „Patru ani de activism de mediu pentru tinerii din Republica Moldova”, a reunit elevi, profesori și reprezentanți ai instituțiilor de stat din localitățile amplasate în preajma rezervațiilor Orheiul Vechi, Codrii, Prutul de Jos, Plaiul Fagului și Parcul Național Orhei. Acești participanți s-au implicat, de-a lungul ultimilor patru ani, într-un program complex de activități menite să întărească legătura dintre tinerii din zonele rurale cu patrimoniul natural al baștinei lor: drumeții, vizite de studiu, ateliere de lucru, școli de vară, expediții, competiții de pictură, campanii de informare și mini-proiecte. Cu ajutorul lor, fiecare proiect propus de Mișcarea Ecologistă din Moldova a vizat o creștere a ariei de implementare și implicarea unui număr tot mai mare de tineri. Grație acestei abordări, peste 1000 de elevi din 50 de localități au beneficiat, sub o formă sau alta, de activități axate pe cunoașterea plaiului local și și-au descoperit puterea de implicare și decizie prin intermediul a 16 mini-proiecte desfășurate la nivel local sub coordonarea cadrelor didactice.

La capătul acestor patru ani de activități inedite, Mișcarea Ecologistă din Moldova a găzduit evenimentul de bilanț. Conferința a debutat cu un mesaj de salut din partea domnului Alecu Reniță, președintele organizației, care a declarat că distanța dintre primul proiect început în anul 2018 și cel recent, care s-a finalizat în 2023, arată o evoluție foarte serioasă. „Replicând astfel de activități, vom înmulți considerabil numărul tinerilor care se simt atașați de satul lor, de ariile protejate din arealul satului și care devin promotori ai acestor locuri minunate. Toate aceste proiecte derulate au dat răspuns la cea mai importantă întrebare: Se poate? Da, se poate! Se poate de învățat a fi într-o relație foarte și foarte bună cu mediul înconjurător.”

Joshua Lee, manager de programe la US Forest Service, a declarat într-un mesaj video adresat participanților la conferință: „Abilitarea tinerilor este una dintre cele mai bune și eficiente modalități de a răspunde unor mari provocări ecologice. Sunt fericit să văd rezultatele celor patru ani de activități și programe, menite să ajute tinerii să-și protejeze patrimoniul natural și ariile naturale protejate din Moldova. În prezent, am ajuns la cifra de 50 de instituții de învățământ, la peste 1000 de elevi care au participat în activități educaționale, 50 de profesori, 5 arii naturale protejate și 16 proiecte locale, în care tinerii s-au implicat să rezolve probleme de mediu din comunitățile lor”.

În cadrul conferinței s-a atras o atenție deosebită la necesitatea dezvoltării politicilor publice de implicare a tinerilor în protecția mediului ca parte a sistemului educațional. Discuțiile pe această temă au fost moderate de jurnalista de mediu Lilia Curchi, care și-a antrenat interlocutorii într-un dialog complex despre eforturile instituțiilor de stat pentru a facilita accesul tinerilor la educația de mediu. La discuții au participat doamna Galina Norocea (Ministerul Mediului), Sergiu Tonofrei (Agenția Moldsilva) și Elena Scobioală (Coordonator proiecte în Moldova, U.S. Forest Service, Oficiul Programe Internaționale), care au manifestat disponibilitatea instituțiilor pe care le reprezintă în implicarea continuă a tinerilor în acțiuni de valorificare a plaiului natal.

Ar putea fi o imagine cu 9 persoane, televizor şi text

Nu doar elevii și tinerii trebuie să se implice în acțiuni de protejare a naturii. Ne dorim ca întreaga societate să fie prietenoasă mediului”, a declarat Galina Norocea. Potrivit Elenei Scobioală, implicarea tinerilor poate da rezultate peste așteptări: „Din experiența noastră, datorită tinerilor care s-au implicat în proiecte de ecologie, s-au mobilizat autoritățile prin acțiuni de salubrizare, de plantare a arborilor”.

Ar putea fi o imagine cu 8 persoane şi persoane studiind

Lucrările conferinței au continuat cu un panel de discuții cu genericul „Stimularea activismului de mediu al tinerilor în Republica Moldova”, în cadrul căruia reprezentanți ai ONG-urilor de mediu și ai ariilor protejate naționale au prezentat experiența  dobândită în cadrul activităților educaționale destinate tinerilor. La panel au participat doamnele Daniela Hadircă (Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi), Elena Tacu (Ecovisio), Silvia Ursul (Mișcarea Ecologistă din Moldova) și domnul Petru Ciorchina (Rezervația Plaiul Fagului). „Fiecare proiect din cele patru desfășurate de Mișcarea Ecologistă din Moldova s-a bazat pe lecțiile anterior învățate și pe încercări care au fost replicate dacă impactul acestora s-a demonstrat clar. În acest sens, am început cu vizite și drumeții în diverse arii protejate, prima dintre ele fiind Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, urmând alte patru rezervații naturale de importanță națională: Plaiul Fagului, Codrii, Prutul de Jos și Țipova. De asemenea, proiectele au avut o componentă de micro-granturi – cu alte cuvinte, o parte din fonduri au fost oferite unor localități, care au demonstrat capacitatea de a gestiona eficient banii și de a rezolva probleme stringente – reabilitarea izvoarelor, salubrizare, crearea sau consolidarea traseelor turistice”, a declarat Silvia Ursul.

Ar putea fi o imagine cu 12 persoane, persoane studiind şi text care spune „STIMULAREA ACTIVISMULUI DE MEDIU ÎN RÂNDUL TINERILOR”

Utilitatea acestor programe de micro-granturi a fost demonstrată de doamnele profesoare Elena Carțîn (IP Gimnaziul „Ioan Sârbu”, s. Mașcăuti, r. Criuleni), Viorica Ceban (IP Gimnaziul Camencea, r. Orhei) și Mariana Jioara (IP Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, or. Orhei), care au prezentat rezultatele implicării lor în coordonarea proiectelor locale axate pe îmbunătățirea stării mediului cu ajutorul elevilor. Doamna Elena Carțîn a prezentat realizările obținute în cadrul demersului de a reabilita un izvor anonim din localitate și lecțiile învățate pe parcursul implicării în acest proces. Doamna Viorica Ceban a arătat cum implicarea întregii comunități în rezolvarea unei probleme de mediu a dus la succese durabile, și anume la reabilitarea a trei izvoare importante din localitatea Camencea. Doamna Mariana Jioara a declarat că în cazul lor, totul a început de la un cerc extrașcolar pe care îl frecventau câțiva tineri interesați. „Împreună cu ei ne-am implicat în competițiile propuse de Mișcarea Ecologistă din Moldova, apoi am început să obținem și finanțări mici. Anul acesta am plantat circa 8600 de arbori pentru a preveni eroziunea malurilor râului Răut în raionul Orhei.

Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, televizor şi text

Conferința s-a finalizat cu o festivitate de oferire a trofeelor de recunoștință pentru colaborarea fructuoasă cu cei mai importanți și longevivi parteneri ai Mișcării Ecologiste din Moldova de-a lungul celor patru ani în care organizația a desfășurat proiecte educaționale axate pe cunoașterea și protejarea mediului. De asemenea, evenimentul a fost acompaniat în paralel de o expoziție alcătuită din 37 de picturi și desene realizate de tinerii din localitățile care fac parte din arealul Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi în cadrul competițiilor creative desfășurate de Mișcarea Ecologistă din Moldova.

 

***

Experiențe de implicare a profesorilor

 

Tinerii și copiii merită să cunoască creațiile pe care le-a făcut Dumnezeu

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane şi text care spune „CON Patru ani pentru tine A liu dova licaMo LD”

Arhimandritul Iov de la Mănăstirea Curchi a ajuns să-i cunoască pe membrii Mișcării Ecologiste din Moldova cu mulți ani în urmă, când au organizat împreună o tabără pe lângă mănăstirea aflată în inima naturii: „Am găsit de cuviință că este un mod prielnic pentru ca tinerii și copiii să cunoască creațiile pe care le-a făcut Dumnezeu. Și nu doar să le cunoască, dar și să le păstreze și să le promoveze. De-a lungul timpului, am colaborat cu Mișcarea Ecologistă din Moldova, iar anul trecut am optat pentru un proiect, Clubul „Filocalia” de la Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei, în care am adunat 20 de tineri din apropierea Parcului Național Orhei. Ei au trăit o săptămână la Mănăstirea Curchi și au realizat mai multe produse, pe care ulterior le-au promovat în satele lor de baștină, ca să cunoască mai multe despre codri, despre Parcul Național Orhei. A fost un parteneriat de succes, a fost atât de bine apreciat, încât am fost selectați să mergem în Statele Unite, pentru un stagiu de două săptămâni, în 2022. Pentru mine, a fost o experiență deosebită, care m-a motivat și mai mult să lucrez în domeniul ecologiei, pentru a păstra și a valorifica lucrurile frumoase pe care le avem la noi în țară”.

 

Ne-au infectat cu această „viroză” de a proteja mediul

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane studiind şi text care spune „CO Patru a pentru ERINȚA tivism de medi publica Mold”
 

În anul 2022, gimnaziul din satul Bălănești (r. Nisporeni) a reușit să ocupe un loc de frunte în cadrul competiției „Fii schimbarea!”, care s-a desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimonial natural al Moldovei”. Tatiana Crăciun, profesoară de educație pentru societate și geografie la Gimnaziul din Bălănești, a declarat următoarele: „Am participat cu o echipă de 12 elevi și două cadre didactice la acest concurs, iar rezultatele au fost pe măsură. Am țintit să salubrizăm dealul Bălănești, pentru că era necesară această intervenție, dar ne-am propus și să elaborăm cărți poștale, cu imagini pictate de elevi, și să le promovăm în lumea întreagă prin expedierea acestora către consătenii noștri plecați peste hotare”. Ea a ținut să menționeze că membrii Mișcării Ecologiste din Moldova sunt cei care i-au infectat cu această „viroză” de a proteja mediul, de dragoste față de natură. „Le mulțumim mult pentru că ne-au acceptat în familia lor mare. A fost primul proiect, dar nu ne vom opri aici”.

 

„Mă bucur că am contribuit la valorificarea potențialului tinerilor”

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane şi text care spune „ဘ် CON Patru ani d pentru tin ERINȚA vism de mediu ublica Moldo CERTIFICAT LILIA CURCHI”
 

Lilia Curchi este jurnalistă de mediu și expertă în comunicare, iar de-a lungul proiectelor desfășurate de Mișcarea Ecologistă din Moldova s-a implicat în calitate de mentor în domeniul campaniilor de informare și promovare: „Acești elevi și profesori au mers în drumeții, au cercetat flora și fauna din preajma localității lor, au organizat campanii de informare, au salubrizat, au învățat de la experți, au transmis mai departe cunoștințele acumulate. Știți ce m-a impresionat? Bucuria din ochii celor prezenți, recunoștința sinceră că efortul le este apreciat. A te dedica educației de mediu, când e doar menționată prin anumite politici, fără sprijin financiar, este o mare provocare și merită plecăciuni toți temerarii acestui proces.”

 

Susține Natura.md: Devino Patron!