Devino Patron!

Fumul toxic trezește lumea de la Suruceni

Fumul toxic trezește lumea de la Suruceni

Subiectul gunoiștii de la Suruceni a adunat, în incinta liceului din Suruceni, reprezentanţii Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță și Silvia Ursul, savantul ecologist de la Institutul de Ecologie și Geografie, Iurie Bejan, lideri locali, cetățeni. Întâlnirea a fost organizată la sfârșitul lunii ianuarie curent, la inițiativa consilierului local Alexandru Vremea, cu participarea primarului Sergiu Gorceac, cadrelor didactice, medicilor, liceenilor... 

Experții invitați au vorbit deschis, cu argumente și date, despre impactul dezastruos pe care îl are arderea necontrolată a deșeurilor, în special a plasticului, asupra aerului, apei și, în cel mai direct mod, asupra sănătăţii omului. „Înţelegem prea bine că gunoiștea din coasta satului Suruceni reprezintă o moștenire foarte periculoasă, dar interesul Mișcării Ecologiste din Moldova, este nu numai să lichidăm focarul de poluare, care afectează mediul înconjurător și sănătatea populaţiei, dar și să vă ajutăm să organizaţi un sistem modern de management al deșeurilor la nivel de comunitate. În urma întâlnirii noastre, sper să se constituie la Suruceni un grup de activiști de mediu, pe care să-i deprindem să aplice tehnicile de advocacy și lobby, pentru a reuși să intervină în diferite instituţii pentru a lichida gunoiștea arzândă de la Suruceni. Vă oferim un Ghid practic de advocacy și lobby, un set de materiale educative de mediu, elaborate de Mișcarea Ecologistă din Moldova pentru a educa și deprinde comunitatea să respecte natura și dreptul tuturor la un mediu natural sănătos, așa cum prevede art. 37 din Constituţie”, a declarat Alecu Reniţă, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.Nelea Dnestreanscaia, șefa Centrului de Sănătate din Suruceni, a informat asistența despre creșterea galopantă a diverselor maladii în rândul populației locale, cauzate direct de poluare. „Fumul toxic de la gunoiște, care arde și fumegă neîntrerupt, adeseori învăluie satele Suruceni și Dănceni, încât ești nevoit să stai închis în casă sau să fugi din localitate”, a mărturisit Vlad Darie, unul dintre activiștii locali de mediu, care trage clopotele de mai multă vreme pentru a mobiliza consătenii la lichidarea gunoiștii și la trecerea treptată la un mod de viaţă în armonie cu natura. „Avem în faţă trei obiective: lichidarea gunoiștii, organizarea managementului deșeurilor în localitate și educarea ecologică a surucenilor. Sunt convins că ajutaţi de Mișcarea Ecologistă din Moldova și de revista naţională NATURA, vom reuși să transformăm localitatea Suruceni în una în care oamenii vor respecta mediul înconjurător și se vor bucura de aer curat, de ape nepoluate și de produse agricole neotrăvite”, a spus Vlad Darie. Participanții la întrunire și-au exprimat nedumerirea de faptul că de câteva luni strigătul lor de disperare nu ajunge la autorităţile de stat. Urmare a îngrijorării colective exprimată la întâlnirea cu experții de la Chișinău, Primăria Suruceni a convocat, la 2 februarie, o adunare a cetățenilor la care s-au prezentat peste 250 de persoane. Pentru prima oară la Suruceni, o adunare numeroasă a împărtășit în unanimitate îngrijorările faţă de natură și a devenit solidară pentru a lichida focarul uriaș de poluare, pentru a crea o întreprindere de colectare a deșeurilor în prealabil sortate și de a educa populaţia în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător. Surucenenii și-au manifestat dorinţa să lupte pentru lichidarea gunoiștii, pentru sănătatea lor și a generațiilor viitoare, făcând apel la intervenţia urgentă a instituțiilor specializate ale statului, plătite din buzunarul cetăţenilor. „Nu vă bateţi joc de natură și de oameni” – acesta a fost mesajul celor peste 250 de suruceneni către armata de birocraţi și profitori de la Ialoveni și Chișinău, care în loc să rezolve problemele de mediu, le justifică.

Poate, în sfârșit, vocea comunităţii va fi auzită…

Vlad SURUCEANU

Susține Natura.md: Devino Patron!