Devino Patron!

Personalități românești despre Marea Unire

Personalități românești despre Marea Unire

 

Constantin Stere, un stâlp în panteonul Unirii

Constantin STERE - (om politic român basarabean, jurist, savant și scriitor român, fondatorul revistei literare ”Viața Românească”)

Nimeni, în afară de noi, n-are dreptul să vorbească şi să hotărască ceva în numele poporului Basarabiei. (...) Poporul românesc n-a venit în Basarabia din afară, el aici s-a născut, aici a fost acel cazan unde au fiert şi s-au topit toate acele elemente, din care s-a născut poporul român”. 

 

****

Iuliu Maniu - Wikipedia

Iuliu Maniu - (politician, de 3 ori prim-ministru al României, președinte al Partidului Național-Țărănesc, deținut politic după 1947)

Unirea tuturor românilor într-un singur regat şi într-un nedespărţit stat, este nu numai un ideal sfânt, izvorât din trecutul nostru şi din comoara vieţii noastre sufleteşti, ci este şi un drept indiscutabil al nostru, în baza fiinţei noastre unitare”. 

 

****

Personalităţi care au creat România Mare: Pantelimon Halippa | Agenția de  presă Rador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantelimon Halippa - (publicist, om politic român basarabean, președintele Sfatului Țării care a votat Marea Unire din 1918, deținut politic după 1947)

Sunt nespus de fericit că am ajuns să urez în faţa voastră floarea neamului nostru moldovenesc. Fraţii mei! Veacuri întregi noi am umblat rătăciţi unul de altul, de veacuri întregi pe noi ne întind și ne dezbină vrăjmașii, de veacuri întregi pământul nostru strămoșesc geme sub jugul străin și iată acum, după atâtea răzleţiri, după atâţia ani de jale și suferinţe, ne-am strâns fraţii grămăjoară. O, cine va spune bucuria noastră? Grea a fost soarta noastră crudă, lungă a fost noaptea în care am zăcut, dar cum după noapte răsar zorile și lumina zilei ia rândul întunericului, așa și în viaţa noastră, a neamului moldovenesc, după robie s-a simţit apropierea izbăvirii. Fraţi ostași! În voi este toată nădejdea noastră. Ţara se îneacă în lacrimi și sânge. Vrăjmașii noștri stau la hotare – vrăjmași câtă frunză și iarbă la spatele nostru și înăuntrul ţării noastre, dar cei mai mari dușmani sunt în mijlocul nostru. Acesta este neunirea! Fraţii mei, biruiţi acest strașnic dușman și noi vom birui totul”. 

 

****

Nicolae Iorga - Wikipedia

Nicolae Iorga - (istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, cel de-al 34-lea prim-ministru al României, profesor universitar și academician)

Unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăi şi pentru a rămânea în aceeaşi unitate neîntreruptă, este în mare parte şi întruparea unei epoce de renaşterenaţională. Unirea este întruparea în aceste timpuri a unui drept câştigat din moşi strămoşi, care trebuie să ne inspire în fiecare moment ajutându-ne să deosebim căile cele bune, care trebuiesc urmate, de căile rele, împotriva cărora orice conştiinţă românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre!

****

 

A murit academicianul Florin Constantiniu - HotNews.ro

 

 

 

 

 

 

Florin Constantiniu - (istoric, membru corespondent și ulterior titular al Academiei Române)

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit”. 

 

Susține Natura.md: Devino Patron!