Devino Patron!

Şanse şi perspective pentru comunităţile rurale

Şanse şi perspective pentru comunităţile rurale
Instruire pentru fermierii din raionul Glodeni

„AGROECOLOGIA – șanse și perspective pentru comunitățile rurale” - este un proiect realizat de Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD) și finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), din Programul de Granturi Mici, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul, demarat în septembrie 2019, își propune promovarea practicilor de gestionare a terenurilor agricole, a resurselor naturale și a resurselor acvatice; promovarea bunelor practici prietenoase mediului, inclusiv a conservării peisajului terestru; adaptarea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice în localităţile din bazinul hidrografic Camenca.

Instruiri pentru fermieri
Peste 60 de fermieri din localitățile situate în bazinul hidrografic Camenca au participat la 1sesiuni de instruire, unde Andrei Gumovschi, dr., conferenţiar univ., expert național și internațional, le-a
explicat managementul proiectării și organizării fermelor ecologice și bunele practici specifice agriculturii ecologice. De asemenea, o altă rundă de instruiri a fost dedicată practicilor agricole benefice pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la secetă; rotației culturilor și lucrărilor solului; conservării și utilizării raționale a umidității din sol. Parteneri la sesiunile de instruire au fost Consiliul raional Glodeni și Direcția Agricultură și Industrie Alimentară din Glodeni.
În dialog cu fermierii, Andrei Gumovschi a remarcat interesul acestora pentru practicarea agriculturii ecologice. Expertul i-a apreciat pe cei care au o motivație puternică și cresc producție agricolă în armonie cu legile naturii, care se preocupă să protejeze mediul înconjurător, sănătatea agroecosistemului și, implicit, a consumatorilor.
Potrivit lui Marian Țărnă, vicepreședinte al raionului Glodeni, responsabil de domeniul agricol, la nivel local, fermierii sunt interesaţi de practicarea agriculturii durabile, dar au nevoie și de ghidare în acest domeniu. „Astfel de instruiri sunt necesare, pentru a se cunoaște nu doar oportunitățile, dar și cum pot fi depășite dificultăţile care apar”, a remarcat Marian Țărnă.

Şcoli pentru un viitor verde
Nu doar fermierii au parte de instruiri în cadrul proiectului realizat de AFPMDD. Sute de elevi pasionaţi de natură din nouă localităţi situate pe cursul râurilor Glodeanca și Căldărușa participă la un program educaţional cu genericul „Școli pentru un viitor verde”. Astfel, pe parcursul a 6 luni, tinerii sunt implicaţi în activități practice în aer liber, educaţie ecologică și grădinărit, pregătirea compostului din deșeuri biodegradabile, activități de economisire a energiei electrice. Elevii se implică și în activităţi de comunicare a mesajului de protecţie a mediului către populație, printr-o comunicare creativă, promovând adaptarea la schimbările climatice.

Profesorii şi elevii din 9 şcoli din Glodeni sunt implicaţi în programul educaţional cu genericul „Şcoli pentru un viitor verde”, iniţiat de AFPMDD

Un râu protejat 
Proiectul prevede și împădurirea a 2 ha de fâșie riverană a lacului Nicolaevca, primul lac al afluentului Glodeanca. Potrivit Ioanei Bobînă, președinta AFPMDD, va fi amenajat un teren pentru instalarea corturilor, care va fi dotat cu o infrastructură sanitară elementară, un foișor pentru ședințe și alimentare, cu acces la apă curentă, canalizare, iluminare. De asemenea, vor fi mobilizate comunităţile în implementarea iniţiativelor de dezvoltare locală (înverzirea malurilor, salubrizarea malurilor afluentului Glodeanca, pe o distanţă de 30 km etc.).

Iulia AMARIEI

Articol realizat în cadrul proiectului „AGROECOLOGIA – șanse și perspective pentru comunitățile rurale”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), din Programul de Granturi Mici, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Susține Natura.md: Devino Patron!