Devino Patron!

Un liceu fondat să educe spiritul românesc

Un liceu fondat să educe spiritul românesc
Sărbătoare în curtea Liceului „Prometeu”

Atunci când titanul Prometeu a aruncat o așchie de foc pe pământ, ca din el să răsară lumină și căldură, binele făcut n-a exclus sacrificiul. În schimb, oamenii, drept mulțumire, au proliferat binele în lume. Ce așchii de foc la începutul anilor '90 în Basarabia, de data asta nu de zei aprinse, ci de oameni, ar fi putut resuscita valorile românești după ce jumătate de veac ele au fost înstrăinate? Răspunsul îl găsim în faptele celor care au deschis școli românești, au înmulțit biblioteci, au readus limba română în case, au construit punți educaționale între frați.

Un exemplu de magna rediviva a fost Aurelian Silvestru, director fondator al Liceului „Prometeu”, care în 1991 a lansat ideea înființării unui liceu care să readucă spiritul național prin creativitate și inventică. Încrederea autorităților de atunci, odată cu declararea Independenței Republicii Moldova, în omul care dorește reformarea școlii naționale în spiritul democrației, patriotismului și consfințirea valorilor general-umane și creștine în educarea tinerei generații, a fost pe deplin justificată în trei decenii de atunci și până astăzi când Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” unește prin cultură trei valențe – sănătate, inteligență și talent – într-o personalitate creativă.

O școală trebuie să fie axată pe cele mai performante competențe, confirmă într-un glas cei de la „Prometeu-Protalent”. Aici cadrele didactice sunt eficiente și competitive, deoarece și solicitările sunt pe potrivă: copii, care vin să-și formeze talentul prin efort, și părinți, care susțin că ambele – talentul și efortul - le șlefuiește școala. De fapt, ei, părinții, în primul rând, în cei șapte ani, fertilizează semințe de soi bun. În cei 30 de ani, în liceu, s-au construit mai multe punți de comunicare între profesori și elevi, între părinți și profesori, între elevi și carte, toate acestea având un temei garantat al performanțelor tinerilor prometei.

Acreditarea cu calificativul „excelent” îi motivează pe profesori să fie mai buni, iar pe ctitorul liceului, profesor, doctor în psihologie, Aurelian Silvestru - să intre și mai adânc cu plugul în tărâmul creativității: „Un dascăl trebuie să dea înzecit mai mult decât primește.”

Fiecare copil este talentat

Liceul „Prometeu-Protalent” are o echipă managerială pe ale cărei direcții administrative sunt scrise cuvintele - creativitate, moralitate și responsabilitate. Directoarea Larisa Silvestru, împreună cu adjuncții de la treapta gimnaziu și liceu - Zinaida Vârlan, responsabilă pentru procesul instructiv, profesoară de limba franceză, Angela Lungu, responsabilă pentru educație, prof. de limba și literatura română, și alți doi adjuncți de la treapta primară, pentru instruire, învățătoarele Iulia Scripnic și, respectiv, pentru educație, Cristina Brunchi -, creează un cerc comun privind organizarea, funcționarea și dezvoltarea instituției, stipulând principalele sarcini și metode de realizare. Doamna directoare își etalează bucuria comună din laurii liceului, consemnând munca dedicată a cadrelor didactice despre care are doar cuvinte de laudă. Când copiii își încep ziua îmbrățișați de căldura și deschiderea prietenească a dascălului, e cazul să se știe că în Liceul „Prometeu-Protalent” se crește suflet!

Sacrificiul lui Prometeu: valori actuale și viitoare

O școală, fondată cu scopul să educe personalități, înseamnă că din parcursul didactic nu lipsește și nici nu au lipsit valorile morale și spirituale. Ele sunt emblema educației oricărei instituții. Nota distinctivă și inovatoare a Liceului „Prometeu-Protalent” a fost, în criza identității din 1991, integrarea celor două sisteme de învățământ românesc de pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta s-a făcut prin numeroase parteneriate didactice, cu angajarea (prin detașare) a unor cadre didactice din România. Condiția „să construim prin valori o școală prietenoasă elevului, fără a exclude motivația sau exigența” se încadrează în sectorul instruire, pe care-l conduce Zinaida Vârlan. Profesoara cunoaște, datorită disciplinei pe care o predă, că elevul de azi este încurajat să învețe de un cadru didactic bun, motivat să facă performanță.

Creativitate, invenție și multă dragoste

La „Prometeu-Protalent” legenda mitică este mereu actualizată. Titanul legendar parcă îi inspiră pe elevi și profesori la muncă, iar în afara programului de studii se desfășoară activități educative. Sunt multe, pentru că și potențialul intelectual aici este uriaș. Cei mici, de la treapta primară, peste 500 de copii, sunt instruiți de învățători „cum să învețe, cum să fie în viață”. Sfârșitul anului școlar 2022-2023 a culminat cu spectacole educative emoționante, susținute de pici în fața părinților, bunicilor și cadrelor didactice.

Administrația liceului organizează conferințe, colocvii, dialoguri spirituale, parteneriate sau simpozioane la diferite discipline, ateliere de lucru la nivel local sau internațional. Elevii de la „Prometeu” participă, de exemplu, încă din anul 2013, la Conferința științifică „Atelierele de radioprotecție ale liceenilor”, ce se desfășoară anual în Franța. Într-o competiție strânsă cu tinerii din Japonia, Germania, Columbia sau Mexic, anul acesta, tinerii „savanți”, însoțiți de profesoara Zinaida Vârlan, și-au prezentat pledoariile la situl nuclear Marcoule de lângă orașul Avignon. Ziua de 25 mai este sărbătoare mare la „Prometeu”. Devenită tradiție, „Ziua iei”, a cărei inițiatoare este prof. Tatiana Melnic, a ajuns în acest an la a IX-a ediție. Adolescenții din liceu, ghidați de prof. Angela Lungu, colaborează la revista tinerilor europeni „Eureka- Evrika”. E un proiect editorial care îi ajută pe tineri să crească și în domeniul publicisticii.

Invenția și creativitatea liceenilor ies de sub cupola instituției, acestea fiind meritele fiecărei echipe a Comisiilor metodice: colocviul literar „Așchii de dumnezeire”; rezultate frumoase la Concursul de matematică „Turnamentele de Paște”, ediția a XXX- a, organizat de ICAR A.O.; o activitate inedită „Dăruiește o carte pentru Sala Unirii”; echipa mixtă de volei (profesori și elevi) a liceului a obținut locul III la Turneul municipal de volei „Cupa Spiru Haret” etc., etc. Viața dinamică în liceu este extinsă, pentru că dorința de a face și talentul în această instituție creează verbul „a fi”, iar adevăratele bucurii la „Prometeu-Protalent” sunt cele ale roadelor învățăturii.

 

Autor: Silvia STRĂTILĂ

Articol publicat în revista NATURA, nr. 378

Susține Natura.md: Devino Patron!