Devino Patron!

Republica Moldova și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 69?ță de anul 1990

Republica Moldova și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 69?ță de anul 1990
Sursă foto: pagina de facebook UNDP Moldova

Republica Moldova a redus cu aprox. 69% emisiile de gaze cu efect de seră (GES) față de anul 1990, depășind cu 4% angajamentele sale în cadrul Acordului de la Paris, incluse în țintele intermediare pentru anul 2020. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în cadrul Dialogului de politici „Chișinău spre Glasgow: parcursul Moldovei către COP26”, desfășurat online pe 20 mai de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Ambasadele Marii Britanii și Italiei.

Conferința Părților, cunoscută sub numele de COP, este organul decizional responsabil de monitorizarea modului în care se pune în aplicare Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CONUSC). De la Acordul de la Paris din 2015, COP-urile anuale au devenit cele mai relevante și reprezentative forumuri climatice, oferind un barometru global al progresului în direcția îndeplinirii obiectivelor Acordului de la Paris. COP26 va avea loc în perioada 1-12 noiembrie 2021 la Glasgow și va fi prezidat de Marea Britanie, în parteneriat cu Italia. Marea Britanie și ONU pledează ca o mare parte a activităților de pregătire a statelor către COP26 să fie realizate până la Glasgow, asigurând astfel calea către un COP de succes, în care acordurile și acțiunile internaționale sunt garantate și nu doar discutate. În acest scop, Italia va găzdui, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2021, o reuniune pre-COP26 care va avea loc la Milano.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane şi text care spune „DIALOG DE POLITICI cid Ambasada Britanică Chisinau UN DP U N DP Dima Al-Khatib Reprezentanta rezidentă PNUD Moldova Lilia Curchi activistă mediu CHIȘINĂU SPRE GLASGOW: PARCURSUL MOLDOVEI CĂTRE COP26”
Sursă foto: pagina de facebook UNDP Moldova

 

Marea Britanie, împreună cu partenerii noștri italieni, va reuni 197 de părți [196 de țări și UE] împreună, pentru douăsprezece zile de discuții la Glasgow. Acesta trebuie să fie momentul în care fiecare țară și fiecare parte a societății își asumă responsabilitatea de a ne proteja planeta. În perioada de până la COP26, Marea Britanie colaborează cu fiecare națiune pentru a ajunge la un acord cu privire la modul de combatere a schimbărilor climatice. Suntem încurajați să vedem angajamentele ambițioase ale Moldovei și sprijinim țara dvs. în realizarea obiectivelor climatice”, a afirmat David Moran, Ambasador regional COP26 al Guvernului Marii Britanii.

Conform estimărilor MADRM, cele mai semnificative reduceri ale emisiilor de GES au fost înregistrate în agricultură, depășind cu 26% țintele intermediare pentru 2020, și sectorul de producere a energiei electrice și termice, cu 19%. Însă, se înregistrează creşteri semnificative de GES faţă de ţintele prestabilite pentru anul 2020, în sectorul rezidențial – cu 49%, transporturi – cu 37% şi procese industriale – cu 39%.

Eforturile noastre trebuie canalizate spre implementarea activităților care vor contribui la atingerea ambiției climatice a Republicii Moldova exprimată în Contribuția Națională Determinată actualizată. Acest lucru ne va apropia de obiectivele Acordului de la Paris de decarbonizare a economiei și de îmbunătățire a rezilienței față de schimbările climatice. Abordarea dezvoltării cu emisii reduse va permite Republicii Moldova să-și atingă obiectivele de dezvoltare durabilă și angajamentele climatice asumate la nivel internațional. Tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice necesită investiții financiare importante și, în acest context, mizăm pe sprijinul partenerilor noștri externi în dezvoltarea și implementarea politicilor climatice”, a declarat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju.

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi text care spune „DIALOG DE POLITICI Ambasada Britanică Chisina Chisinau UN DP Ion Perju Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale CHIȘINĂU SPRE GLASGOW: PARCURSUL MOLDOVEI CĂTRE COP26”
Sursă foto: pagina de facebook UNDP Moldova

Acordul de la Paris stabilește ca fiecare țară să elaboreze și să prezinte Contribuțiile Naționale Determinate (CND). CND-urile planifică atenuarea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) și adaptarea la schimbările climatice. În pofida faptului că CND-urile au conjugat eforturile naționale privind schimbările climatice, acestea nu au fost suficiente pentru a atinge obiectivele globale pe termen lung. Viitoarele CND-uri - cele care au fost prezentate începând cu 2020 și la fiecare cinci ani după aceea - trebuie, prin urmare, să sporească semnificativ ambiția și să direcționeze toate țările spre o dezvoltarea durabilă cu emisii reduse.

În CND actualizată, Moldova s-a angajat să reducă necondiționat emisiile de GES cu 70% către anul 2030 față de anul 1990, pentru a-și aduce contribuția la realizarea Acordului de la Paris. Acesta este cel mai important acord climatic, care prevede menținerea încălzirii globale mult sub 2 grade Celsius față de perioada preindustrială.

Republica cu Moldova este una dintre țările cele mai vulnerabile la schimbările climatice, în ciuda faptului că are o contribuție minoră la nivelul emisiilor globale a gazelor cu efect de seră. Pierderile anuale provocate de schimbările climatice se ridică la 2,13% din Produsul Intern Brut, iar în următoarea decadă până la 40 de mii de decese pe an ar putea fi provocate de temperaturile extreme.

Susține Natura.md: Devino Patron!