Devino Patron!

Vigilenţă pentru Nistru

Vigilenţă pentru Nistru
Barajul de la Novodnestrovsk

Soarta fluviului Nistru a intrat într-un con de umbră. De mai bine de nouă luni, autoritățile de mediu – care s-au tot schimbat de câteva ori în acest timp - au luat apă în gură. Aceasta însă nu
înseamnă că nu mai există pericole privind nivelul de apă în Nistru.
Dezbaterea publică „Complexul hidroenergetic nistrean: studii de impact și perspective”, organizată de Institutul Pro-Vest, la 6 martie 2020, a readus în discuție subiectul hidrocentralelor pe Nistru. La evenimentul moderat de Dorin Dușciac, ex-viceministru, Ministerul Mediului (2014 - 2015), au participat Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova; Iuliana Cantaragiu, directoare adjunctă a Centrului Național de Mediu, ex-secretar de stat pe domeniul protecției mediului și resurselor naturale la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (2019); Lilia Curchi, directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și Victor Parlicov, expert în energetică, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „IDIS - Viitorul”. 

Proiectul de construcție a hidrocentralelor pe fluviul Nistru, mai sus de Novodnestrovsk, figurează în Strategia ucraineană de dezvoltare a sectorului energetic, aprobată la mijlocul anului 2016. Conform estimărilor experților și activiștilor ecologiști din Republica Moldova și Ucraina, realizarea acestui proiect ar conduce la o serie de consecințe dezastruoase, cu un impact negativ de proporții asupra regimului hidrologic al fluviului, securității asigurării populației din bazinul Nistrului cu apă potabilă, biodiversității ecosistemului etc. În 2017 -2018 și prima jumătate a 2019, și-au unit forțele cercetătorii, experții de mediu, jurnaliștii și a fost derulată o vastă campanie de conștientizare a acestor pericole. Campania realizată de societatea civilă ecologistă din Republica Moldova și susținută parțial de autoritățile naționale a determinat guvernul Ucrainei să suspende proiectul de construcție a Complexului hidroenergetic nistrean. Acest lucru a fost anunțat în aprilie 2019, după cea de-a doua ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru. De atunci, nu a fost organizată altă ședință. În schimb, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în Republica Moldova și în Ucraina sunt în desfășurare două proiecte de anvergură privind realizarea a câte unui studiu de evaluare a impactului ecologic și social al Complexului. 

Potrivit lui Dorin Dușciac, este prematur să ne relaxăm, atât timp cât proiectul respectiv figurează în lista de priorități a țării vecine. „Ucraina poate reveni oricând la continuarea proiectului în modul în care se preconiza a fi realizat până în 2018. Dacă proiectul va fi dus la îndeplinire în versiunea sa inițială, securitatea alimentării cu apă a acestor oameni va fi pusă în pericol, inclusiv a locuitorilor din municipiul Chișinău”, a declarat Dorin Dușciac.

Construirea cascadei de hidrocentrale în amonte de Novodnestrovsk, precum și funcționarea actualului complex hidroenergetic nu acoperă nici 3% din necesarul energetic al Ucrainei, declară Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Potrivit lui, cetățenii ucraineni din bazinul hidrografic al Nistrului sunt interesați de apă, nu de energie, deoarece înțeleg că din cauza schimbărilor climaterice partea de vest și sud a Ucrainei va deveni și mai săracă în apă, iar Nistrul este sursa de alimentare pentru mai multe orașe mari. Alecu Reniță consideră că se poate de administrat râul în așa fel ca să aibă toți apă și Nistrul să rămână viu. Însă, dacă Ucraina nu renunță la construcția de baraje pe Nistru, nu vom avea nici apă, nici râu. Deși au suspendat planul construcției cascadei de hidrocentrale pe Nistru, autoritățile ucrainene au și alt interes – semnarea Acordului de funcționare a Complexului hidroenergetic nistrean. Potrivit Iulianei Cantaragiu, pe durata mandatului său de secretar de stat la mediu, din partea reprezentanților Ucrainei a parvenit propunerea de semnare, aceștia argumentând că acțiunea este „de 5 minute”. Propunerea a fost respinsă, dar, este posibil ca asemenea „oferte” să fi venit și în adresa actualului cabinet de miniștri. Iuliana Cantaragiu spune că este important să fim vigilenți și să nu admitem semnarea acestui acord, care ignoră în mod deliberat prevederile de mediu ale Acordurilor de Asociere UE–Moldova și UE–Ucraina.

Victor Parlicov crede că este oportun de a actualiza Apelul public privind negocierea Acordului de funcționare a Complexului hidroenergetic nistrean, semnat de peste 40 de personalități, în noiembrie 2017. Atunci, societatea civilă din R. Moldova solicita guvernelor R. Moldova și Ucrainei să renunțe la abordarea de negociere ”la pachet” și să stopeze negocierile pe subiectul funcționării Complexului hidroenergetic nistrean, până la efectuarea de o companie internațională specializată a studiului de evaluare a impactului de mediu, social și economic atât pentru instalațiile de pe barajul lacului de acumulare, care urmează a fi date în exploatare, cât și pentru cele 6 hidrocentrale planificate spre construcție pe partea ucraineană a Nistrului de sus. O altă cerință era publicarea proiectului actualizat al Acordului privind funcționarea Complexului hidroenergetic nistrean, împreună cu toate anexele, și supunerea acestuia consultărilor publice, așa cum prevede legislația națională, Acordurile de Asociere a Republicii Moldova și a Ucrainei cu Uniunea Europeană și Tratatul Comunității Energetice. De asemenea, introducerea în preambulul acestui Acord a referințelor clare la Acordurile de Asociere ale Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, a Tratatului Comunității Energetice și a tuturor acordurilor și tratatelor internaționale relevante, reflectarea acestora in condițiile Acordului de funcționare a Complexului hidroenergetic nistrean. Și, nu în ultimul rând, introducerea în textul Acordului a garanțiilor clare pentru debitele ecologice și mecanismele de compensare a pierderii serviciilor ecologice în rezultatul funcționării Complexului hidroenergetic nistrean.

Oamenii au nevoie de mai multă informare privind soarta Nistrului. Din păcate, problema Nistrului, de rând cu alte subiecte de mediu, nu a fost și nu este prioritară pentru autorități. Aceasta deși calitatea și cantitatea apei în Nistru sunt chestiuni de securitate națională și ecologică”, a remarcat subsemnata în cadrul evenimentului. Pentru a sensibiliza cetățenii, este importantă mai multă comunicare despre starea Nistrului, utilizarea rațională a apei, împădurirea și salubrizarea malurilor etc. Participanții la dezbatere s-au pronunțat privind introducerea educației ecologică în școli, ca obiect de studiu obligatoriu, prin care să se cultive dragoste și responsabilitate față de mediu, inclusiv faţă de Nistru.

 

Lilia CURCHI

Susține Natura.md: Devino Patron!