Devino Patron!

Destinul râului Răut

,,Apa este cea mai critică problemă a resurselor din viața noastră și a urmașilor noștri. Sănătatea apelor noastre este măsura principală a modului în care trăim pe Pământ.”

Destinul râului Răut

Apa - o substanță indispensabilă vieții. În lipsa apei, viața pe Pământ ar fi imposibilă. Apa este însăși viața.

În ultimii 10 ani, factorul antropic a afectat într-un mod dezastruos cei trei piloni care ne asigură existența: apa,aerul și solul. Oceanul Planetar suferă în continuare modificări vizibile cauzate de iresponsabilitate, indiferență și lipsă de competență.

Trăiesc în satul Mașcăuți, o localitate pitorească prin care își are cursul râul Răut. Conform spuselor localnicilor vârstnici, cândva apa râului era cristalină, iar peștii și plantele acvatice erau vizibile. Apa Răutului este ca o perlă ce aparține colierului copilăriei părinților, bunicilor și strămoșilor noștri. Caii și bovinele își potoleau setea în zilele aride de vară. Tinerii și adulții își petreceau timpul în apele râului, având diverse activități ce au rămas doar amintiri plăcute.

Starea actuală a râului ne comunică importanța aplicării urgente a unor măsuri de protecție a mediului, în care se evidențiază diverse specii de plante și animale. Deșeurile menajere aruncate de localnici, sistemele de canalizare și neglijența responsabililor pentru mediul înconjurător, au adus un aport semnificativ poluării râului.

Am fost crescuți și obișnuiți cu o idee aberantă în legătură cu enormitatea cantității de apă. Sursele de apă potabilă sunt limitate, iar poluarea acestora va afecta sănătatea noastră și generațiilor următoare.

În scopul ameliorării/stopării situației actuale aș recomanda urnătoarele măsuri de protecție a râului Răut:

  • Interzicerea aruncării în râu a deșeurilor de diferită origine;
  • Pedepsirea dură a persoanelor care nu se supun legilor implementate cu scopul protecției mediului;
  • Organizarea lunară a activităților cu elevii în scopul  prevenirii  poluării râului;
  • Cercetări lunare în privința calității apei din râu și informarea localnicilor în privința acesteia;
  • Interzicerea pescuitului în perioada de depunere a icrelor.

 

Autor: Ghiluța Andreea, eleva clasei a VIII-B, 
Gimnaziul ,,Ion Sârbu”, s.Mașcăuți, r.Criuleni

Susține Natura.md: Devino Patron!