Devino Patron!

Managementul deșeurilor în Republica Moldova

Managementul deșeurilor în Republica Moldova
Gunoiștea de la Sireți

Soluțiile societății civile 
Un forum național al organizațiilor societății civile a avut loc la început de iunie 2021 și a oferit o platformă pentru schimb de experiență și lecții învățate în rezultatul implementării inițiativelor locale. Evenimentul a întrunit peste 100 de participanți, inclusiv organizații care implementează, cu suportul financiar al Uniunii Europene (UE), proiecte locale de mobilizare a cetățenilor pentru dezvoltarea sectorului de management al deșeurilor solide (MDS). De asemenea, au fost prezenți experți în domeniu, reprezentanți ai administrației publice locale, ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

Discuții largi au fost pe marginea funcționării serviciilor de management al deșeurilor, rolului societății civile în abilitarea cetățenilor și implicarea în procesul decizional. De asemenea, participanții au făcut cunoștință cu politicile publice naționale în domeniul MDS și cu experiența unor beneficiari ai Programului de granturi locale al UE, care, la inițiativa cetățenilor și în parteneriat cu autoritățile publice locale, au reușit să îmbunătățească serviciile de gestionare a deșeurilor în localitățile rurale. 

 

Capaclia - fără deșeuri
În satul Capaclia, societatea civilă, cu participarea localnicilor, în parteneriat cu APL, au creat de la zero serviciul de management al deșeurilor. Rima Stăvilă, reprezentantă a AO „Capaclia-Alsacia”, a povestit și despre activitățile de conștientizare pe care le-au desfășurat la subiectul pericolului deșeurilor pentru mediu, printre care ateliere de lucru și teatru social pentru tineri, dar și o campanie de lichidare a gunoiștilor spontane din sat, cu plantarea de copaci în loc.

Aceeași temă a înființării serviciului local de MDS, cu participarea cetățenilor, a fost abordată de Vasile Rață, primarul comunei Sipoteni, raionul Călărași. Edilul a vorbit despre implicarea societății civile în procesele de planificare participativă și îmbunătățire a politicilor locale și despre lecțiile învățate în urma implementării proiectului local de către „Asociația Națională pentru Turism Receptor” (ANTRIM).


Cheia succesului este sortarea de acasă
Potrivit Aureliei Bahnaru, AO „ Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, sortarea gunoiului la sursă – fiecare acasă - este cheia succesului unui management eficient al deșeurilor. În cadrul proiectului implementat în șase sate din raionul Strășeni, au fost chestionate peste 300 de persoane, pentru a vedea gradul de informare a populației privind gestionarea deșeurilor. Rezultatele au fost incluse într-un studiu, deopotrivă cu propunerile pentru depășirea obstacolelor în colectarea selectivă.

Orice deșeu poate deveni o resursă. Au demonstrat-o cei de la AO „Viitorul” din Sărata Veche, raionul Fălești. Ludmila Golovatiuc a relatat cum pot fi gestionate deșeurile vegetale fără a dăuna mediului. Acestea pot fi utilizate ca și combustibil pentru cazanele cu biomasă sau transformate în compost.


Deprinderi transmise în familie
Deprinderile de sortare și reciclare se formează mai ușor, dacă se implică copiii și tinerii, care duc mesajul în familiile lor. Eugeniu Poleacov, AO „Asociația jocurilor intelectuale din Republica Moldova”, a povestit cum a mers către acest scop prin intermediul activităților educaționale. Rezultatele proiectului implementat în UTA Găgăuzia au demonstrat că tinerii pot fi sensibilizați prin diversificarea acțiunilor și a informației oferite, precum și prin implicarea în dialog cu autoritățile responsabile. Astfel, elevii școlilor din regiune au participat la activități de colectare a maculaturii,  sesiuni de informare la tema ecologiei și la plantarea a peste 1500 de puieți.

De asemenea, primele trei echipe câștigătoare ale jocurilor intelectuale pentru elevii din gimnazii, organizate în cadrul proiectului, vor beneficia de echiparea completă a cabinetului de biologie din școală.

Experții și participanții la forum au fost de acord că fiecare cetățean trebuie încurajat să reducă volumul de deșeuri – prin a reutiliza, repara, recicla, colecta separat. Evident, fiecare este responsabil de a achita pentru serviciul de evacuare a deșeurilor. 

Drept rezultat al schimbului de păreri și informații, în încheierea întrunirii, participanții au fost invitați să contribuie la proiectul unui document-rezoluție, care reprezintă poziția organizațiilor societății civile din țară referitoare la provocările actuale și soluțiile identificate pentru dezvoltarea sectorului MDS. 

Evenimentul s-a desfășurat în contextul Săptămânii Verzi Europene 2021, în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Acțiunea este implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Iulia AMARIEI
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 352

Susține Natura.md: Devino Patron!