Devino Patron!

PE ARIPILE TIMPULUI (6)

PE ARIPILE TIMPULUI (6)

După domnia lui Rareș, ctitorul minunatei mănăstiri Moldovița, dar și a celei de la Probota, unde este și îngropat, ambele jud. Suceava, urmează o perioadă destul de critică, în care începe să se simtă și influența austriecilor habsburgi.

Se remarcă domnia lui Alexandru Lăpușneanu (1552-1561; 1564-1568), care depune jurământ de vasalitate Poloniei și care intenționa și înlăturarea pretențiilor austriece asupra Transilvaniei, aflată însă și în pericol de-a fi transformată în pașalâc turcesc. La începutul celei de-a doua domnii, poate condiționat de acceptul sultanului, mută capitala la Iași, oraș mai apropiat de Dunăre și mai greu de apărat. Merită de vizitat, tot în jud. Suceava mănăstirea Slatina, ctitoria sa, nu departe de Casa Memorială Labiș.

După fiul său, Bogdan, urmează Ioan Vodă cel Cumplit/sau Viteaz, aprig luptător contra uneltirilor marilor boieri, dar și a turcilor, ucis de turci în urma luptei de la Roșcani (1574). Urmează munteanul Petru Șchiopu, pentru care Grigore Ureche a avut cuvinte de laudă deosebite. El face în premieră și un tratat comercial pentru negustorii englezi. În 1593 începe un lung război turcoaustriac, în cadrul lui încadrându-se epopea marelui Mihai Viteazul. În Moldova este impus de poloni Ieremia Movilă, celebru prin mănăstirea sa Sucevița.

Mihai Viteazul devine principele Transilvaniei, acolo existând documente de epocă ce atestă deja conștiința de neam a ardelenilor, bucuroși că aveau în sfârșit un domn de-al lor. Ideea vechii Dacii, a unirii celor trei țări românești, nu era nouă, astfel că marele nostru erou național, între trei mari puteri ostile, turcii, austriecii și polonezii, găsește unica soluție, unirea românilor într-un regat puternic. În mai 1600, după ce bătrâna Cetate de Scaun a Sucevei se deschisese domnului, la Iași, Mihai s-a intitulat, domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Țara Moldovei. Minunea se produsese, devenind o pildă generațiilor următoare, dincolo de moartea sa pusă la cale de Habsburgi. Desigur, dușmanii neamului și falsificatorii istoriei îl consideră un aventurier, dar Marea Unire din 1918, îi dă lui, pe deplin, dreptate istorică. Concluzia: câtă vreme românii vor fi împresurați de imperii criminale, nu se vor putea uni, iar primul război mondial, cu jertfele sale regretabile, și crăparea imperiilor rus și austro-ungar, a adus și Marea Unire.

Începutul sec. al XVII-lea, cunoaște domnia fratelui lui Movilă, Simon, atât la București cât și la Iași. Se continuă rivalitatea de control al țărilor române de către turci, polonezi și austrieci. Și în Moldova se constată astfel o instabilitate a domniei. Între anii 1623-1626 scaunul a fost ocupat de Radu Mihnea, iar fiul său, Alexandru Coconu, a domnit la București. Apropierea administrativă dintre cele două surori continuă, unii dregători având funcții în ambele. Și Alexandru Iliaș va reuși să obțină de la turci tronul muntean pentru fiul său, Radu Iliaș. Situația se va repeta și în vremea lui Vasile Lupu, înmormântat la Trei Ierarhi din Iași, în timpul căruia se tipărește cartea de rugăciuni, ținută sub tăcere de falsificatori, Cazania, Carte Românească de Învățătură (1643, Iași).

În schimb, o vreme va fi rivalitate între Lupu și Matei Basarab, încheiată prin împăcare și ridicare reciprocă a unei biserici în țara vecină. Notabil, în 1673, domnitorul Ștefan Petriceicu susține tipărirea de către Mitropolitul Dosoftei, (casa muzeu în fața Palatului Culturii din Iași), a cărții Psaltirea în Versuri... pre limba rumânească. Ulterior Moldova, sau Moldovlahia, cum mai era numită, va fi implicată militar în marile conflicte dintre turci, austrieci și polonezi: bătălia de la Hotin (1673) și asediul turcesc al Vienei (1683). În urma incursiunilor regelui polonez Jan III Sobieski, din 1686 și 1691, partea nordică a Moldovei a fost controlată de polonezi. În urma păcii de la Karlowitz, 1699, din păcate Transilvania este anexată de Austria, unirea cu Țara fiind amânată peste două veacuri.

După episodul Cantemir, 1711, căruia țarul Petru cel Mare i-a jurat prin tratatul de la Luțk INTEGRITATEA MOLDOVEI, ceea ce nu s-a întâmplat în 1812, începe perioada domniilor fanarioți, în care cele două țări surori sunt deschise unor influențe de modernism european. Deși domniile cumpărate de la turci sunt scurte, schimbarea frecventă a unor domni în cealaltă țară a încurajat și mai mult apropierea dintre ele, în primul rând administrativ. Un personaj important a fost grecul Constantin Mavrocordat, care în domnii succesive a desființat legarea de glie a țăranilor în cele două state surori. Măsură profundă pentru lichidarea vechilor relații agrare feudale. Unicul fanariot mort în 1777 la Iași, ucis de turci, pentru o cauză românească (deși socrul său pierdea moșii în Bucovina), a fost Grigore III Ghica, care a protestat energic contra anexării de către Habsburgi, a ceea ce va deveni Bucovina.

Acum Imperiul rus e pus pe extinderi și spre vest, sub lozinca eliberării ortodocșilor de sub turci. Doar că uita să mai plece și era pus pe RUSIFICARE TOTALĂ, DISTRUGEREA ETNICĂ A POPOARELOR SUPUSE. Mai era eliberare? Sau cotropiri criminale? Muntenia și Moldova, state tampon între cele trei imperii criminale. După războiul din 1711-1713, turcii fac raiaua Hotin, după războiul cu turcii, austriecii ocupă Oltenia (1718), pe care o dau înapoi Munteniei după războiul ruso-austro-turc în 1739. După cel ruso-turc pentru atitudinea neutră, Habsbur gii anexează cu mituirea demnitarilor turci Bucovina (1775). Din păcate, cotropirile rușilor nu se mai termină. După cel rusoaustro-turc, în 1791 imperiul atinge cursul Nistrului, ținta finală fiind Constantinopulul, ca etapă Dunărea de Jos.

Repet, a se populariza MAXIM, ideea că socialiștii, probabil cu finanțare rusească, au creat produse informative puternic politizate, mincinoase, în scopul susținerii statalismului antiunionist moldovenesc, și uneori chiar a românofobiei, precum site-ul www.moldovenii.md, sau filmul în trei episoade ISTORIA MOLDOVEI, girat de fostul președinte Dodon. Pentru copierea gratuită însă a cărții ISTORIA ADEVĂRATĂ A MOLDOVEI PENTRU ELEVI, în fapt scrisă pe înțelesul tuturor, rog intrați pe Google, cu linkul goo.gl/b9BQne. Popularizați cartea și linkul. Rog arhivați fiecare parte din materialele noastre lunare din revistă, iar bibliotecile să printeze cartea spre inventariere. Vă iubesc.

Mugur ANDRONIC
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 353

Susține Natura.md: Devino Patron!