Devino Patron!

Statul care încurajează abuzurile de mediu

Statul care încurajează abuzurile de mediu
Credit ilustrație: Alex Buretz

Un stat care deschide poarta abuzurilor de mediu - astfel poate fi calificată decizia Guvernului de a permite extragerea zăcămintelor naturale până la epuizarea lor, cu autorizaţie de mediu valabilă nelimitat. O altă „inovaţie” este prelungirea până la 25 de ani a actului permisiv pentru extragerea apelor subterane. Actualmente, termenul de valabilitate a autorizaţiilor pentru toate activitățile de folosire a subsolului este de 5 ani. Emisă de Guvernul Chicu la 4 decembrie 2019, Hotărârea a și fost aprobată în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, la doar două luni distanţă, în ședinţa plenară din 6 februarie 2020.

Cu certitudine, modificările aduc mari riscuri pentru mediu, dovedite prin administrarea iresponsabilă anterioară a resurselor minerale și abuzurilor de utilizare a apelor subterane. Exemple sunt cu duiumul - cel mai recent îl găsiţi ilustrat prin cazul carierei din satul Delacău, Anenii Noi, despre care revista NATURA a relatat în numărul din ianuarie 2020. Acum cinci ani, Mișcarea Ecologistă din Moldova și revista NATURA dădeau alarma despre exploatarea abuzivă și antiecologică a zăcămintelor minerale din arealul Toltrelor Prutului la Horodiște, Râșcani. Aici, ca și în alte sectoare de importanţă peisajeră, locală sau naţională, locuitorii s-au ales cu imense cariere de piatră, moloz și praf.

Interesele înguste ale agenţilor economici, dornici de a epuiza rezervele minerale și a secătui apele subterane sunt reprezentate la nivel statal. Or, chiar în textul oficial găsim că modificările sunt necesare pentru „beneficiarii subsolului care desfășoară activități de extragere a substanțelor minerale utile solide și a apelor subterane”.

Deși Guvernul Chicu, cu ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju, a adus decizia modificărilor legislative până în Parlament, geneza propunerii vine din Guvernul Filip, când ministrul de resort era Liviu Volconovici. Mai mult, Guvernul Maia Sandu, cu ministra pe domeniu Georgeta Mincu, avea aceeași intenţie. Din 2018 până în prezent, textul documentului este
identic, doar semnăturile fiind altele. Potrivit documentelor însoţitoare, inițiativa propusă va avea un impact minim asupra domeniului minier. Autoritatea centrală abilitată cu protecţia resurselor naturale, nu indică, însă, niciodată, nici un cuvânt despre impactul asupra mediului. De asemenea, este clar stipulat că proiectul de lege nu are ca scop armonizarea legislației naţionale cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene.

 

Lilia CURCHI

Susține Natura.md: Devino Patron!